Nude II – Wageningen

De Nude II, gelegen tussen Wageningse Afweg en Lawickse Allee, is een zonnepark van ongeveer 4,5 hectare met 4 MWp voor zo’n 1200 huishoudens.

Na een succesvolle ontwikkeling bij Molenwaard hebben we met de dezelfde grondeigenaar de Klokgroep gesproken over project de Nude II. Het perceel wordt gebruikt om de klimaatdoelstellingen van de gemeente Wageningen te ondersteunen. Tevens wordt er op dit perceel een industrieterrein ontwikkeld. Solarfields wil in de toekomst de bedrijven die zich hier vestigen helpen met de verduurzaming van hun bedrijf. Denk hierbij aan panelen op daken. Hierover wordt proactief contact opgenomen vanuit Solarfields. Naast het zonnepark zit een mitigatiegebied waarmee een koppeling wordt gemaakt met het zonnepark. Dat gebeurt in samenspraak met de omgeving en de ecologen van Eelerwoude. Hier wordt momenteel (dec. 2019) een plan voor opgesteld.

Solarfields heeft de gesprekken met de omwonenden als zeer positief ervaren. We houden hen op de hoogte over de voortgang en ontwikkeling van de plannen. Dit valt binnen het beleid van de gemeente. De financiële participatie wordt nader onderzocht. Hier worden gesprekken over gevoerd met Vallei Energie coöperatie om hier verder bij stil te staan.

Nude II – Wageningen in één overzicht

0 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
0 huishoudens voorzien van stroom per jaar
0 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik