Oranje Nassaulaan – Cranendonck

In 2019 heeft de gemeente Cranendonck haar visie op zonneparken vastgesteld. Naar aanleiding van deze visie hebben verschillende initiatiefnemers principeverzoeken aan de gemeente voorgelegd. Vier van deze verzoeken zijn vervolgens door het college als positief beoordeeld, de locatie Oranje Nassaulaan te Maarheeze is er hier één van.

Mogelijke locatie zonnepark Oranje Nassaulaan

De locatie van het voorgenomen zonnepark is gelegen ten zuiden van het dorp Maarheeze, tussen de Oranje Nassaulaan en Driebos. Gezien de ligging naast de A2 en de nabijheid van het treinstation, wordt de locatie beschouwd als een entree naar Maarheeze. Naast de aanwezige infrastructuur, kenmerkt de locatie zich door de vele andere bestemmingen die elkaar hier raken. De percelen zelf zijn momenteel agrarisch in gebruik, hierop worden asperges geteeld. Natuur en recreatie vinden elkaar in de omgeving in de vorm van wandelroutes rondom het Driebos en de naastgelegen visvijver. Over het spoor, aan de oostkant, ligt het industrieterrein Den Engelsman. Aan de noordzijde bevindt zich frisdrankenproducent Refresco en begint de bebouwing van het dorp Maarheeze.

Samenwerking coöperatie Cranendonck

De percelen beslaan een oppervlakte van ongeveer 7,4 hectare. Op deze gronden zien wij de mogelijkheid om 8,4 MWp aan vermogen op te wekken, goed voor zo’n 2800 huishoudens. Hiertoe is er samenwerking gezocht met de coöperatie Cranendonck en wordt er momenteel gewerkt aan een definitieve samenwerkingsovereenkomst waarin het proces en de (financiële) participatie geborgd worden. Samen met de coöperatie wordt er gezocht naar een voorstel dat niet alleen een bijdrage levert aan de doelstellingen van de gemeente. Door op een persoonlijke wijze met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek te gaan, trachten wij erachter te komen welke eisen en wensen er leven in de omgeving. Zodoende wordt er meerwaarde gecreëerd die vanuit direct belanghebbenden zelf is ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de waterproblematiek die door diverse belanghebbenden benoemd is. Momenteel zijn wij in gesprek met waterschap de Dommel over de mogelijkheid om het opwekken van zonne-energie te koppelen aan de gewenste oplossing voor waterberging.

Update zonnepark Oranje Nassaulaan

Op 29 juni jongstleden is in de raadsvergadering van gemeente Cranendonck het raadsvoorstel voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor Zonnepark Oranje Nassaulaan afgewezen, met het argument dat deze locatie beschikbaar moet blijven voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zoals uitbreiding van de snelweg, uitbreiding van industrie of woningbouw. Deze afwijzing kwam voor ons onverwachts. Dat in zo’n gevorderd stadium een project wordt afgewezen omwille van de locatiekeuze heeft Solarfields niet eerder meegemaakt.

Begin 2020 is door het College van Burgemeester & Wethouders positief gereageerd op het principeverzoek voor Zonnepark Oranje Nassaulaan. De locatie valt binnen de door de gemeente aangewezen zoekgebieden voor zonneweides. Dit zonnepark won, samen met drie andere zonneparken, de aanbestedingsprocedure uitgezet door de gemeente Cranendonck. Zodoende hebben wij voor de locatie aan de Oranje Nassaulaan toentertijd toestemming gekregen om het participatietraject uit te voeren. Het college van B&W van de gemeente gaf hiermee  groen licht voor deze locatie. 

Desondanks heeft de gemeenteraad tot onze spijt nu anders besloten. Met dit besluit achten wij de realisatie van een zonneweide op deze locatie op een overzienbare termijn onrealistisch. Wel gaan Solarfields en Energie Coöperatie Cranendonck met de gemeente in gesprek over mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

Lees hier de volledige brief richting omwonenden van initiatief Oranje Nassaulaan

Bekijk hier de meest gestelde vragen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld: Q&A Webinar Oranje Nassaulaan

Oranje Nassaulaan – Cranendonck in één overzicht

14.040 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
2.800 huishoudens voorzien van stroom per jaar
0 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik