Remmerden – Rhenen

Het plangebied wordt ingesloten tussen industriepark Remmerden en het bos, grenzend aan de autoweg 21 ha groot. Wij verwachten een zonnepark te kunnen realiseren met een opgesteld vermogen van circa 25,3 MWp. Het zonnepark zal naar verwachting 23.894.000 kWh per jaar aan duurzame stroom produceren, wat voldoende is om ongeveer 6.830 huishoudens jaarlijks te kunnen voorzien van lokaal opgewekte elektriciteit. Dit is ongeveer een 82% van het aantal huishoudens in de gemeente Rhenen.

Participatie zonnepark

De komst van een zonnepark verandert de omgeving en heeft impact op het leven van de omwonenden. Draagvlak is daarom belangrijk. Solarfields zorgt voor draagvlak door middel van zowel proces- als financiële participatie. We nodigen bewoners actief uit deel te nemen aan de ontwikkeling van hun omgeving en de energietransitie. Samen met bewoners kunnen we meerwaarde creëren en gezamenlijk profiteren. Door participatie realiseren wij zonneparken die meerwaarde creëren voor de leefomgeving.

Samenwerking coöperatie Rhenen

Bewoners Coöperatie Rhenen & Solarfields willen gezamenlijk het ontwikkelingstraject verder uitwerken waarbij het uitgangspunt is dat beide partijen voor 50% eigenaar zijn van het project. Dit ligt geheel in lijn met het klimaatakkoord getekend op 28 juni 2019 waarbij één van de belangrijke onderdelen in dit akkoord is de ambitie dat – voor hernieuwbare energie projecten op land – gestreefd moet worden naar 50% eigendom door de lokale omgeving.

Remmerden – Rhenen in één overzicht

43.470 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
6.830 huishoudens voorzien van stroom per jaar
11.406.000 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik