Remmerden – Rhenen

Het plangebied wordt ingesloten tussen industriepark Remmerden en het bos, grenzend aan de autoweg 21 ha groot. Wij verwachten een zonnepark te kunnen realiseren met een opgesteld vermogen van circa 22 MWp. Het zonnepark zal naar verwachting 20.900.000 kWh per jaar aan duurzame stroom produceren, wat voldoende is om ongeveer 6.430 huishoudens jaarlijks te kunnen voorzien van lokaal opgewekte elektriciteit.

Participatie zonnepark

De komst van een zonnepark verandert de omgeving en heeft impact op het leven van de omwonenden. Draagvlak is daarom belangrijk. Solarfields zorgt voor draagvlak door middel van zowel proces- als financiële participatie. We nodigen bewoners actief uit deel te nemen aan de ontwikkeling van hun omgeving en de energietransitie. Samen met bewoners kunnen we meerwaarde creëren en gezamenlijk profiteren. Door participatie realiseren wij zonneparken die meerwaarde creëren voor de leefomgeving.

Samenwerking coöperatie Rhenen

Energie Coöperatie Rhenen en Solarfields zijn gezamenlijk het ontwikkeltraject gestart. Recent heeft de coöperatie aangegeven zich tijdelijk te richten op andere zaken en een andere rol aan te nemen in de ontwikkeling van zonnepark Remmerden. De coöperatie blijft echter als stakeholder betrokken en de uitnodiging om lokaal eigendom te realiseren via de coöperatie blijft onveranderd. Er wordt gestreefd naar 51% lokaal eigendom, zoals is vastgesteld door de gemeenteraad van Rhenen. Dit is meer dan de ambitie in het klimaatakkoord getekend op 28 juni 2019. Eén van de belangrijke onderdelen in dit akkoord is de ambitie dat – voor hernieuwbare energie projecten op land – gestreefd moet worden naar 50% eigendom door de lokale omgeving.

Remmerden – Rhenen in één overzicht

41.325 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
6.430 huishoudens voorzien van stroom per jaar
10.835.700 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik