Seggelant – Brielle

In de gemeente Brielle streven de coöperatie Voorne Putten Energie, Solarfields en de grondeigenaar gezamenlijk naar de ontwikkeling van een maatschappelijk gedragen zonnepark. De project locatie is gelegen ten oosten van de stad Brielle en ten noorden van het bedrijventerrein Seggelant. Met de aanleg van Zonnepark Seggelant kan een grote bijdrage geleverd worden aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Brielle. De locatie van het zonnepark bestaat uit agrarische gronden van circa 17 hectare. Hiermee zou een jaarlijkse opwek van 22 MWp kunnen worden opgewekt, wat gelijk staat aan het jaarlijks energieverbruik van 7.500 huishoudens.

 

Waarom deze locatie?

De gemeente Brielle wil samen met de andere gemeentes op Voorne Putten in 2040 energieneutraal zijn. Om dit doel te bereiken willen de gemeentes komende jaren onder andere zonnevelden realiseren. Doordat de locatie aansluit bij het bedrijventerrein kan het zonnepark landschappelijk goed worden ingepast. Ook biedt de locatie kansen voor het stimuleren van biodiversiteit die aansluit op het Vrijheidsbos.

Waar staan we nu?

Sinds begin van het jaar zijn de grondeigenaar en Solarfields in gesprek met de gemeente Brielle. Naar aanleiding van deze gesprekken is een principeverzoek bij de gemeente ingediend, waar het college positief op heeft gereageerd. Vervolgens hebben eind mei/begin juni de eerste gesprekken met direct omwonenden van het beoogde zonnepark plaatsgevonden en is het contact met Voorne Putten Energie opgestart. Na de zomervakantie is de bredere omgeving bij het project betrokken en worden de gesprekken voortgezet. Beoogd wordt om eind 2022 een vergunningsaanvraag in te dienen.

Informatieavond 20 september 2022

Op 20 september heeft de informatieavond plaatsgevonden voor zonnepark Seggelant.

Lees hier het verslag van de informatieavond

Bekijk hier de posters welke getoond zijn gedurende de avond

Bekijk hier het ideeënbord

Lees hier de meest gestelde vragen tav zonnepark Seggelant

Bekijk hier de landschappelijke inpassing van het zonnepark

Seggelant – Brielle in één overzicht

33.000 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
7.500 huishoudens voorzien van stroom per jaar
12.000.000 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik