Samen de zn.

Sint Nyk – De Fryske Marren

Dit zonnepark is gelegen aan de Tsjukemarwei naast industrieterrein De Slotmolen. Het park is 7,5 hectare groot, met bijna 10 MWp goed voor 3500 huishoudens, en valt binnen het beleid van gemeente De Fryske Marren. Daarnaast heeft het provinciaal beleid als uitgangspunt dat een zonnepark in maat en schaal met de Fryske dorpen moeten zijn. De locatie zelf heeft relatief weinig directe omwonenden en het betreft een bedrijfsuitbreiding van de grondeigenaar.

De inloopavond in de eerste week van oktober 2019 was positief met vele aanwezigen en aanwezigheid van het dorpsbelang. Op basis van de feedback van het lokaal dorpsbelang hebben we veranderingen doorgevoerd in de landschappelijke inpassing. Denk onder meer aan wilgen aan de zuidzijde. De panelen zijn een zogenaamde zuid opstelling met ecologisch beheer. Solarfields is op dit moment in gesprek met de lokale coöperatie om te kijken naar de mogelijkheden voor financiële participatie.

Sint Nyk – De Fryske Marren in één overzicht

16.500 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
3.500 huishoudens voorzien van stroom per jaar
4.282.600 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik