Zonnepark Telgenbos – Heino

Solarfields heeft het voornemen om een zonnepark te realiseren tussen het Bouwhuisbos en de N35, ten oosten van Heino. Het betreft een zonnepark met een oppervlakte van ongeveer 7,5 hectare. De energieproductie die hiermee gerealiseerd kan worden is zo’n 8.289 MWh, goed voor duurzame energie voor zo’n 2.350 huishoudens.

Het initiatief bevindt zich in de verkennende fase, waarbij wij trachten toe te werken naar een gedegen vergunningsaanvraag. Om omgevingsparticipatie te bewerkstelligen heeft er reeds een consultatie plaatsgevonden bij omwonenden en belanghebbenden in de vorm van een webinar. Tevens zijn er met een aantal omwonenden persoonlijke gesprekken gevoerd. In de nabije toekomst zijn wij nog voornemens om een ontwerpsessie plaats te laten vinden, alsmede een fysieke inloopavond. Dit alles om een goed beeld te krijgen van de eisen en wensen vanuit de omgeving en deze waar mogelijk te verwerken in onze planvorming.

De uitwerking van de webinar (zowel de video als de gestelde vragen) is te vinden op deze projectpagina. Berichtgeving rondom het initiatief zullen wij onder andere verspreiden via deze website. U kunt zich inschrijven om door ons op de hoogte gehouden te worden.

Telgenbos – Heino in één overzicht

15.869 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
2.365 huishoudens voorzien van stroom per jaar
4.360.014 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik