Voorste Heikant – Reusel de Mierden

In de gemeente Reusel de Mierden werkt Solarfields samen met KempenStroom aan de ontwikkeling van Zonnepark Voorste Heikant. De projectlocatie is gelegen tussen natuurgebied Hoge Vijvers en het circuit van motorclub De Wielwaal in. Te midden van de locatie staan vijf windturbines, als onderdeel van het windpark Reusel de Mierden. Met de aanleg  van Zonnepark Voorste Heikant kan een grote bijdrage geleverd worden aan de duurzaamheidsambities van gemeente Reusel de Mierde. De locatie waar het zonnepark is voorzien bestaat uit agrarisch gronden en heeft een oppervlak van ca. 31.6 hectare waarvan bruto 22.9 ha bedekt met zonnepanelen. Het opgesteld vermogen bedraagt ca. 45 MWp, wat naar verwachting ca. 42.000 MWh per jaar op aan duurzaam geproduceerde stroom opwekt. Dit is genoeg om ruim 13.000 huishoudens per jaar te voorzien van lokaal opgewekte elektriciteit.

De ontwikkelingen in de duurzame energie wereld gaan snel. Zo ook de ontwikkeling van energie opslag in de vorm van batterijen. Voor sommige zonneparken is opslag nu al interessant, voor andere geldt dat Solarfields ervan overtuigd is dat opslag in de toekomst voor alle zonneparken (nieuw en bestaand) relevant is. Daarom zullen we in de vergunningsaanvraag ook al een batterijopstelplaats toevoegen, om te voorkomen dat later de vergunning aangepast dient te worden. De locatie van deze opstelplaats zal tijdens de technische detaileringsfase worden bepaald.

Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met projectleider Sierk Hennes, s.hennes@solarfields.nl of tel +31 6 398 44 562 .

Voorste Heikant – Reusel de Mierden in één overzicht

68.319 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
13.000 huishoudens voorzien van stroom per jaar
21.024.777 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik