Westermeerdijk – Noordoostpolder

Zonnepark Westermeerdijk is een gezamenlijk initiatief van Solarfields en de agrariërs die gezamenlijk het windmolenpark aan de Westermeerdijk hebben gerealiseerd. Door de aanwezigheid van windmolens op de percelen is de inzetbaarheid van machines en werktuigen minder rendabel. De kleinere percelen die zijn ontstaan nabij de windmolens, worden ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen. Op deze wijze wordt de grond optimaal gebruikt, wat ook een effectieve agrarische bedrijfsvoering ten goede komt. Daarnaast benutten we de bestaande elektriciteitskabel van de windmolens voor het zonnepark.

De vergunning voor dit zonnepark is inmiddels ingediend en ligt vanaf 1 oktober 2020 ter inzage.

Westermeerdijk – Noordoostpolder in één overzicht

389.964 zonnepanelen
29.315 huishoudens voorzien van stroom per jaar
53.967.600 kg minder CO2 uitstoot per jaar

De vergunning is ingediend

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik