Westermeerdijk – Noordoostpolder

Zonnepark Westermeerdijk is een gezamenlijk initiatief van Solarfields en de agrariërs die gezamenlijk het windmolenpark aan de Westermeerdijk hebben gerealiseerd. Door de aanwezigheid van windmolens op de percelen is de inzetbaarheid van machines en werktuigen minder rendabel. De kleinere percelen die zijn ontstaan nabij de windmolens, worden ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen. Op deze wijze wordt de grond optimaal gebruikt, wat ook een effectieve agrarische bedrijfsvoering ten goede komt. Daarnaast benutten we de bestaande elektriciteitskabel van de windmolens voor het zonnepark.

De subsidie voor dit zonnepark is inmiddels verleend.

“Wij hebben Solarfields gevraagd om samen met ons zonnepark Westermeerdijk te realiseren. Een goede keus want de samenwerking is prettig, professioneel en we zijn samen op de goede weg om van het project een succes te maken.”
– Wim van der Linde en Reinder Homan grondeigenaren en initiatiefnemers zonnepark

Westermeerdijk – Noordoostpolder in één overzicht

329.046 zonnepanelen
30.000 huishoudens voorzien van stroom per jaar
53.967.600 kg minder CO2 uitstoot per jaar

De subsidie is verkregen

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik