Bellingwolde – Westerwolde

De projectlocatie is gelegen tussen de Veendijk en de Duitse grens in Bellingwolde, vlakbij de Lethe. Net over de grens staan Duitse windmolens. De grondeigenaar Kor Werkman is een bekende buurtbewoner en is betrokken bij de ontwikkeling. Solarfields en Kor Werkman streven naar een maatschappelijk gedragen zonnepark. Daarom is er een klankbordgroep opgericht en is de samenwerking gezocht met de lokale duurzame energie coöperatie De Lethe Stroomt. Binnenkort is de eerste bewonersavond waar de plannen worden toegelicht en besproken. Het plangebied is 57.5 hectare groot. Hierop kunnen ongeveer 180.000 zonnepanelen geplaatst worden. Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 20.000 huishoudens. Door middel van een royale landschappelijke inpassing wordt er landschappelijk en ecologisch een meerwaarde gecreëerd. In de eerste schetsen is er rekening gehouden met veel groen rondom het zonnepark.

De ontwikkeling van dit zonnepark kan een goede bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen.

Bellingwolde – Westerwolde in één overzicht

140.689 zonnepanelen
16.663 huishoudens voorzien van stroom per jaar
30.677.000 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik