Ter Apel N366 – Westerwolde

De projectlocatie is gelegen in Ter Apelkanaal langs de N366. Het project ligt in de gemeente Westerwolde, maar ook vlakbij gemeente Borger-Odoorn. Tijdens de eerste bewonersavond zijn de plannen toegelicht en besproken met omwonenden. Toen was er een tweede bewonersavond om de plannen in detail te bespreken. De locatie is 32,7 hectare groot. Hier kunnen ongeveer 88,372 zonnepanelen op geïnstalleerd worden. De opwek hiervan staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 10.054 huishoudens. In de landschappelijke schets, opgesteld door LAOS landschapsarchitecten, worden de bestaande sloten behouden. Aan de westzijde zal een dijk geplaatst worden om de zonnepanelen uit het zicht te onttrekken. Door het inzaaien van bloemenmengsel en kruidenmengsel zal er een ecologische meerwaarde gecreëerd worden. In overleg met omwonenden wil Solarfields een lokaal gedragen plan ontwikkelen.

De ontwikkeling van dit zonnepark kan een goede bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen.

Ter Apel N366 – Westerwolde in één overzicht

88.372 panelen zijn wij voornemens te plaatsen
10.054 huishoudens voorzien van stroom per jaar
18.750.900 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik