Bontepolder – Terneuzen

Aan de Langeweg in Sluiskil werkt Solarfields, in samenwerking met ib vogt, aan de ontwikkeling van een zonnepark. Het betreft hier een tweetal percelen die samen de voormalige vuilstort Bontepolder vormen. De totale oppervlakte van het beoogde zonnepark beslaat om en nabij de 11,8 hectare. Gezien het feit dat de percelen in het verleden gebruikt zijn als vuilstort, lenen deze zich perfect voor de ontwikkeling van een zonnepark. Met het opwekken van zonne-energie wordt er een duurzaam karakter gegeven aan de voormalige stortlocatie.

Door middel van 31.962 panelen wordt er duurzame energie opgewekt voor ruim 5277 huishoudens. Samen met een landschapsarchitect, en in overleg met omwonenden, is er een landschappelijke inpassing opgesteld. Deze voorziet tevens in de randvoorwaarden die door gemeente, waterschap en andere stakeholders zijn gesteld. Gezien de wens om het park aan het zicht te onttrekken, is er gekozen voor hoge groenstroken rondom het zonnepark. Met de ontwikkeling van een dergelijk zonnepark wordt er een forse bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van zowel de gemeente Terneuzen, als de provincie Zeeland.

Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en is er subsidie toegezegd vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alvorens te kunnen starten met de bouw van het zonnepark dienen er nog een aantal zaken afgerond te worden, waaronder de financiering. De beoogde start van de bouw is gepland voor Q1 2021.

Bontepolder – Terneuzen in één overzicht

41.552 zonnepanelen
4.340 huishoudens voorzien van stroom per jaar
7.995.200 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik