Fort de Pol – Zutphen

Solarfields heeft een SDE+ subsidie toegewezen gekregen voor de aanleg van een nieuw zonnepark op de voormalige vuilstortplaats Fort de Pol in Zutphen. Daarmee kan de voorbereiding van de bouw van het zonnepark op het bedrijventerrein de Mars van start gaan, want met de subsidiebeschikking is aan alle voorwaarden voor financiering voldaan.

De voormalige vuilstort is gesitueerd op het meest noord-westelijke punt van de gemeente Zutphen. De voormalige vuilstort is vernoemd naar het fort dat er vroeger gestaan heeft ‘Fort de Pol’. De vuilstort is gelegen aan de IJselvalei met aan de westzijde de IJssel, aan de noordzijde het Twentekanaal en aan de zuidzijde het bedrijventerrein de Mars. De voormalige vuilstort betstaat uit drie plateaus waarvan het bovenste plateau, het zuidtalud en een deel van het westtalud plaats biedt voor 5MWp opgesteld vermogen. Met de 4,7 miljoen kilowattuur aan stroom die daarmee op wordt gewekt kunnen ongeveer 1400 huishoudens van duurzame worden voorzien.

Fort de Pol – Zutphen in één overzicht

14.504 panelen geplaatst
1.440 huishoudens voorzien van stroom per jaar
2.648.410 kg minder CO2 uitstoot per jaar

Waar zijn we nu?

Ontwerp

Vergunning

Subsidie

Bouw

In gebruik