SDE subsidie 2020. Zo werkt het!

Het jargon binnen de duurzaamheidbranche is wennen. Wanneer je je eenmaal verdiept in een zonnedak of zonnepark vliegen ze je om de oren. Eén van deze termen is de SDE subsidie 2020. Wat is de subsidie? Hoe werkt de subsidie in 2020? Dit en meer leggen we op deze pagina graag aan je uit. Ben je benieuwd naar de SDE Subsidie in 2021? Bekijk het hier.

De SDE subsidie in 2020: wat is er veranderd?

SDE subsidie staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. Met deze regeling motiveert de Nederlandse regering duurzame energieoplossingen in het bedrijfsleven. Het is namelijk nog niet mogelijk om in Nederland subsidieloos een zonnepark of zonnedak te realiseren. Daarom heeft de overheid in 2011 de SDE+ subsidie ontwikkeld. De subsidie is niet alleen beschikbaar voor zonne-energie. Ook andere energie-oplossingen zoals geothermie, biomassa en windenergie komen in aanmerking voor deze subsidievorm. 

Sinds 2020 heeft het toekennen van de SDE subsidie een nieuwe graadmeter: CO2-uitstoot. De technieken waarbij de meeste CO2-uitstoot wordt verminderd én het meest kostenefficiënt zijn, komen het eerste in aanmerking voor de SDE++ subsidie.

Wat betekent dit voor zonne-energie?

Wij maken ons zorgen om de SDE-ronde in 2020. Zoals het nu lijkt, gaat het beschikbare budget voor de SDE 2020, in zijn geheel naar het CO2-uitstoot vermijdende Carbon Capture and Storage (CCS). Dat vinden we zorgelijk, omdat projecten met zonnepanelen hierdoor stil komen te staan. Hoe de CCS zich verhoudt tot de SDE subsidie in 2020 en het Klimaatakkoord lees je hier

Wanneer kun je subsidie aanvragen in 2020?

2020 kent twee subsidierondes. In het voorjaar was de eerste ronde met de ‘oude’ subsidievorm: SDE+ 2020. Daar werd nog geen rekening gehouden met de ‘CO2-uitstoot maatregel’ en hebben we meerdere projecten met zonnepanelen toegekend gekregen.

De nieuwe vorm van de SDE subsidie 2020: de SDE++ is opengesteld van 23 november t/m 17 december 2020. Eerder zou deze eind september 2020 plaatsvinden, maar door het coronavirus is de openstelling uitgesteld. In 2021 is er voor het eerst één subsidieronde. Het is nog niet bekend wanneer deze wordt opengesteld.

Contact met Solarfields

Heb je vragen over de SDE subsidie? Neem dan contact met ons op!

Hoeveel SDE subsidie is beschikbaar in 2020?

Van 24 november tot en met 17 december 2020 gaat de nieuwe SDE 2020 (de SDE++ regeling) open. In totaal is er 5 miljard euro beschikbaar voor CO2-reducerende technieken en duurzame energie. Net als bij de ‘oude’ SDE+ subsidie, verloopt de SDE 2020 in verschillende fases. Zie hieronder.

De rangschikking en fases van de SDE subsidie in 2020

Per duurzame techniek berekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de kostprijs. Deze berekening is gebaseerd op een referentie-installatie waarbij de meeste projecten rendabel zijn. Deze kostprijs vormt de basis voor de SDE subsidie 2020 en wordt het basisbedrag genoemd. Dit basisbedrag bepaalt de volgorde waarin de aanvragen worden behandeld. 

Het is daarom erg belangrijk dat je voor het juiste basisbedrag de subsidie aanvraagt. Schat je het bedrag te hoog in, dan is het mogelijk dat de subsidiepot leeg is voordat het project in aanmerking komt. Je valt dan buiten de boot en kunt pas in het volgende jaar een nieuwe aanvraag doen. Bij Solarfields hebben we hier veel ervaring mee: we hebben nog nooit een project gehad waarvoor we geen SDE subsidie hebben verkregen.

Rangschikking 

De verschillende fases binnen een ronde hebben een beperkte duur. Wanneer de budgetgrens wordt overschreden, worden de binnengekomen aanvragen gerangschikt op de verwachte subsidiebehoefte per ton CO2. Het is mogelijk om bij de aanvraag een lager basisbedrag aan te vragen, om op deze manier meer kans te maken op een hogere rangschikking. Hiermee vergroot je de kans dat er SDE subsidie wordt toegewezen.

Fases tijdens de najaarsronde

Elke openstellingsronde voor SDE subsidie 2020 bestaat uit fases, waarbij de maximale subsidie die je kunt krijgen – de fasegrens – steeds verder oploopt. De najaarsronde voor de SDE 2020 kent 4 fases, waarbij de fasegrenzen zijn verlaagd ten opzichte van eerdere rondes. Dat ziet er als volgt uit:

Openstellingsronde SDE++ 2020              Fasegrenzen €/ton CO2

Fase 1 – 24 november 2020                          70

Fase 2 – 30 november 2020                          85

Fase 3 – 7 december 2020                            180

Fase 4 – 14 tot 17 december 2020              300

Wanneer moet een project afgerond zijn om SDE subsidie te ontvangen?

Wanneer de Rijksoverheid de subsidie toekent, is het belangrijk dat de bouw en ingebruikneming van de zonne-installatie enkele deadlines haalt. 

Zo moeten we binnen 18 maanden de zonnepanelen en bijbehorend materiaal bestellen. Dat betekent aan de ‘achterkant’ dat alle (omgevings)plannen en vergunningen voor die tijd goedgekeurd moeten zijn. Bij installaties groter dan 1Mwp (1000 kWh) is het belangrijk dat deze binnen 3 jaar in gebruik wordt genomen.

Wat houdt een afgerond project in?

De Rijksoverheid beoordeelt een SDE project als afgerond wanneer er aan de volgende twee eisen wordt voldaan:

  • Het vermogen van de gebouwde zonnepanelen installatie komt overeen met de subsidieverlening. Wanneer er een SDE subsidie is vergeven voor bijvoorbeeld 10 MWp, is het niet de bedoeling om hier een zonnepark van 5 MWp mee te bouwen. 
  • Er daadwerkelijk duurzame energie wordt geproduceerd waarvoor Garanties van Oorsprong (GvO) worden afgegeven. 

Wanneer hier niet (tijdig) aan wordt voldaan, en het project niet wordt uitgevoerd conform het projectplan, wordt de SDE subsidieverlening ingetrokken. Geen zorgen, dat is ons nog nooit gebeurd!

Over Solarfields
We hebben een ambitieuze doelstelling. Wij willen ervoor zorgen dat 1 miljoen huishoudens in 2030 duurzame energie gebruiken. Om dit te bereiken, moeten we nu – samen met jou – stappen zetten. Op een manier die meerwaarde heeft voor ons beide. Alleen samen kunnen we werken aan een duurzame toekomst!

Direct contact met ons?

Bel met ons tijdens kantooruren of stuur ons een e-mail