Zo werkt de SDE 2021

Ook in 2021 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor duurzame projecten. Dit is de SDE++ subsidie 2021. Wij vinden het belangrijk om jou goed te informeren over deze regeling en over de veranderingen die er plaatsvinden ten opzichte van de SDE subsidie in 2020. Op deze pagina lees je er meer over.

Wat verandert er aan de SDE subsidie in 2021? 

Vorig jaar waren er nog twee periodes waarbij de SDE subsidie aangevraagd konden worden. In het voorjaar was dat de de SDE+ subsidie en in het najaar de huidige SDE++. Met de SDE 2021 is er nog één mogelijkheid om de subsidie aan te vragen voor een duurzaam project, zoals een zonnepark of zonnepanelen voor grote bedrijfsdaken . 

Net als bij de najaarsronde van afgelopen jaar, wordt er ook in 2021 rekening gehouden met de reductie op CO2 uitstoot in de toekenning van de subsidie. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoekt op dit moment wat de verbredingsopties voor 2021 zijn. Hieronder valt onder andere de productie van circulaire en biobased technieken, geavanceerde biobrandstoffen en CO₂-levering aan de glastuinbouw. Deze technieken komen dus ook in aanmerking voor de SDE subsidie, net als zonne-energie en windenergie.

In de loop van 2021 wordt bekend of het beschikbare budget van 2020 naar Carbon Capture and Storage (CCS) is gegaan. Wij hebben in de loop van 2020 een uitgebreid artikel over dit CCS geschreven. 

Wanneer kun je de SDE subsidie 2021 aanvragen? 

Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de SDE subsidie 2021 aangevraagd kan worden voor zonnepanelen en zonneparken. Waarschijnlijk kent de ronde weer een aantal fases, waarbij de fasegrens telkens oploopt. De verwachting is dat de ronde omstreeks september zal plaatsvinden. Zodra er meer bekend is over de SDE subsidie 2021, zullen we de informatie hier plaatsen.

Hoeveel SDE subsidie is er beschikbaar in 2021?

In 2020 was het beschikbare budget 5 miljard euro. Het is voor de SDE 2021 nog niet bekend gemaakt wat het budget van de subsidie wordt. Het budget wordt jaarlijks door de Rijksoverheid bepaald. Het is mogelijk dat het budget de komende rondes wordt verhoogd om duurzaam herstel in Nederland een extra impuls te geven. Wij brengen je op deze pagina op de hoogte wanneer het budget bekend wordt gemaakt.  

Contact met Solarfields

Heb je vragen over de SDE subsidie? Neem dan contact met ons op!