Zo werkt de SDE 2021

Ook in 2021 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor duurzame projecten. Dit is de SDE++ subsidie 2021. Wij vinden het belangrijk om jou goed te informeren over deze regeling en over de veranderingen die er plaatsvinden ten opzichte van de SDE subsidie in 2020. Op deze pagina lees je er meer over.

Wat verandert er aan de SDE subsidie in 2021? 

Vorig jaar waren er nog twee periodes waarbij de SDE subsidie aangevraagd konden worden. In het voorjaar was dat de de SDE+ subsidie en in het najaar de huidige SDE++. Met de SDE 2021 is er nog één mogelijkheid om de subsidie aan te vragen voor een duurzaam project, zoals een zonnepark of zonnepanelen voor grote bedrijfsdaken . 

Net als bij de najaarsronde van afgelopen jaar, wordt er ook in 2021 rekening gehouden met de reductie op CO2 uitstoot in de toekenning van de subsidie. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoekt op dit moment wat de verbredingsopties voor 2021 zijn. Hieronder valt onder andere de productie van circulaire en biobased technieken, geavanceerde biobrandstoffen en CO₂-levering aan de glastuinbouw. Deze technieken komen dus ook in aanmerking voor de SDE subsidie, net als zonne-energie en windenergie.

In de loop van 2021 wordt bekend of het beschikbare budget van 2020 naar Carbon Capture and Storage (CCS) is gegaan. Wij hebben in de loop van 2020 een uitgebreid artikel over dit CCS geschreven. 

Wanneer kun je de SDE subsidie 2021 aanvragen? 

Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de SDE subsidie 2021 aangevraagd kan worden voor zonnepanelen en zonneparken. Waarschijnlijk kent de ronde weer een aantal fases, waarbij de fasegrens telkens oploopt. De verwachting is dat de ronde omstreeks september zal plaatsvinden. Zodra er meer bekend is over de SDE subsidie 2021, zullen we de informatie hier plaatsen.

Hoeveel SDE subsidie is er beschikbaar in 2021?

In 2020 was het beschikbare budget 5 miljard euro. Het is voor de SDE 2021 nog niet bekend gemaakt wat het budget van de subsidie wordt. Het budget wordt jaarlijks door de Rijksoverheid bepaald. Het is mogelijk dat het budget de komende rondes wordt verhoogd om duurzaam herstel in Nederland een extra impuls te geven. Wij brengen je op deze pagina op de hoogte wanneer het budget bekend wordt gemaakt.  

Wanneer moet een project afgerond zijn om SDE subsidie te ontvangen?

Wanneer de Rijksoverheid de subsidie toekent, is het belangrijk dat de bouw en ingebruikneming van de zonne-installatie enkele deadlines haalt. 

Zo moeten we binnen 18 maanden de zonnepanelen en bijbehorend materiaal bestellen. Dat betekent aan de ‘achterkant’ dat alle (omgevings)plannen en vergunningen voor die tijd goedgekeurd moeten zijn. Bij installaties groter dan 1Mwp (1000 kWh) is het belangrijk dat deze binnen 3 jaar in gebruik wordt genomen.

Wat houdt een afgerond project in?

De Rijksoverheid beoordeelt een SDE project als afgerond wanneer er aan de volgende twee eisen wordt voldaan:

  • Het vermogen van de gebouwde zonnepanelen installatie komt overeen met de subsidieverlening. Wanneer er een SDE subsidie is vergeven voor bijvoorbeeld 10 MWp, is het niet de bedoeling om hier een zonnepark van 5 MWp mee te bouwen. 
  • Er daadwerkelijk duurzame energie wordt geproduceerd waarvoor Garanties van Oorsprong (GvO) worden afgegeven. 

Wanneer hier niet (tijdig) aan wordt voldaan, en het project niet wordt uitgevoerd conform het projectplan, wordt de SDE subsidieverlening ingetrokken. Geen zorgen, dat is bij ons nog nooit gebeurd!

Wat is het effect van een negatieve elektriciteitsprijs op de SDE?

In 2020 is het aantal uren dat er sprake was van een negatieve elektriciteitsprijs, fors toegenomen. Ook kwam het voor het eerst voor dat de negatieve elektriciteitsprijzen 6 uren of langer duurden. Een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat wanneer het aanbod van stroom groter is dan de vraag naar elektriciteit. Dat het coronavirus hier invloed op heeft gehad, is aannemelijk, toch is het niet helemaal hieraan te wijten. Ook voor de uitbraak van het coronavirus is het een aantal keren voorgekomen dat de energieprijs in Nederland negatief was. 

Dit kan helaas wel effect hebben op de business case van een zonne-energieproject. Grootschalige zonnedaken en zonneparken zijn namelijk nog steeds afhankelijk van de SDE++-subsidie. De SDE-subsidie vergoedt het verschil tussen de marktwaarde van de geleverde energie en de kostprijs van duurzame energie tot een bepaalde ondergrens. Deze ondergrens heet de ‘basisbedrag. Wanneer de marktwaarde van de energie gelijk of lager is dan het ‘basisbedrag’, dan neemt de SDE-subsidie niet verder toe. 

Solarfields blijft flexibel

Omdat de hoogte van de subsidie dus afhankelijk is van de ontwikkelingen van de energieprijs, is het belangrijk om hierop te anticiperen. Wij verwachten dat er in de toekomst vaker sprake zal zijn van negatieve stroomprijzen. Opslagtechnieken zijn daarom essentieel. Op deze manier kun je flexibiliteit creëren waardoor je de onbalans tussen vraag en aanbod verkleint. Wij voeren daarom actief oplossingen door bij meerdere zonneparken zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw energieproject een positieve businesscase heeft én behoudt.

Contact met Solarfields

Heb je vragen over de SDE subsidie? Neem dan contact met ons op!