Zo werkt de SDE 2022

In 2022 is het weer mogelijk om een subsidie aan te vragen voor duurzame projecten. Dit is de SDE++ subsidie 2022. Wij vinden het belangrijk om jou goed te informeren over deze regeling en over de veranderingen die er plaatsvinden ten opzichte van de SDE subsidie in 2021. Op deze pagina lees je er alles over.

Wat verandert er aan de SDE subsidie in 2022? 

Vorig jaar was de eerste keer waarbij de SDE subsidie één keer aangevraagd kond worden. Ook dit jaar is aanvragen één keer mogelijk. De openstelling vindt plaats in juni van dit jaar en zal waarschijnlijk 3 maanden openstaan.

Net als vorig jaar, wordt er ook dit jaar rekening gehouden met de reductie op CO2-uitstoot in de toekenning van de subsidie. Het gaat om de volgende categorieën:

PVT met warmtepomp

Een PVT-paneel is een hybride zonnepaneel die naast elektriciteit, ook warmte opwekt. Met een warmtepomp breng je de warmte naar een hogere temperatuur, zodat deze kan worden gebruikt in de gebouwde omgeving.

CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt extra CO2 gebruikt om de concentratie hiervan in de kas te verhogen. De CO2 die bij een industriële installatie wordt opgevangen, vervangt de door de tuinder geproduceerde CO2 (met een ketel of warmtekrachtkoppeling). Dit stimuleert de groeisnelheid van de planten en groenten die binnen de kassen worden geproduceerd.

CO2-arme productie: geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

In 2021 is ook een categorie opgericht voor de transportsector. Deze categorie richt zich op geavanceerde hernieuwbare brandstoffen (biobrandstoffen). De brandstof komt alleen in aanmerking, wanneer deze wordt gebruikt voor de Nederlandse markt.

In de loop van 2021 is bekend gemaakt dat het grootste deel van het beschikbare budget van 2020 naar Carbon Capture and Storage (CCS) is gegaan. Zo is maximaal 2,1 miljard euro toebedeeld aan het Porthos-project in de Rotterdamse haven. Wij hebben in de loop van 2020 een uitgebreid artikel over CCS geschreven. 

Budgetplafond

Deze technieken komen dus ook in aanmerking voor de SDE subsidie, net als zonne-energie en windenergie. Vanaf de subsidieronde van 2021 zijn er ook andere nieuwe categorieën toegevoegd. Dit zijn grondgebonden- en drijvende zonneparken kleiner dan 1 MWp.

Voor een aantal categorieën is een plafond ingesteld. Dit voorkomt dat een groot deel van het beschikbare budget naar één categorie gaat. Het budget voor industrie voor CO2- afvang en opslag (CCS) wordt in 2022 met 2,5 megaton verhoogd.

SDE Categorieën
Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

Wanneer kun je de SDE subsidie 2022 aanvragen? 

Zoals het nu lijkt kan de SDE++ 2022 worden aangevraagd rond juni. De ronde kent, net als in de voorgaande jaren, een aantal fases, waarbij de fasegrens telkens oploopt. Zodra er exacte data bekend zijn, zullen we dit op deze pagina communiceren. Solarfields helpt je graag met de SDE++ aanvraag.

Hoeveel SDE subsidie is er beschikbaar in 2022?

Het beschikbare budget voor de SDE++ is verhoogd met maximaal 6 miljard. Dit betekent dat er in totaal maximaal 11 miljard budget beschikbaar is gesteld. Hiermee zou het beschikbare budget gelijk zijn met de ronde van 2020. Het budget wordt jaarlijks door de Rijksoverheid bepaald. Net als in de afgelopen jaren, verloopt de SDE 2022 in verschillende fases. De exacte invulling volgt later dit jaar en zullen we dan ook hier plaatsen.

Wanneer moet een project afgerond zijn om SDE subsidie te ontvangen?

Wanneer de Rijksoverheid de subsidie toekent, is het belangrijk dat de bouw en ingebruikneming van de zonne-installatie enkele deadlines haalt. Voor 2022 zijn de afspraken nog niet vastgelegd, maar we verwachten dat deze in lijn zijn met de voorgaande jaren.

Zo moeten we binnen 18 maanden de zonnepanelen en bijbehorend materiaal bestellen. Dat betekent aan de ‘achterkant’ dat alle (omgevings)plannen en vergunningen voor die tijd goedgekeurd moeten zijn. Bij installaties groter dan 1Mwp (1000 kWh) is het belangrijk dat deze binnen 4 jaar in gebruik wordt genomen.

Wat houdt een afgerond project in?

De Rijksoverheid beoordeelt een SDE project als afgerond wanneer er aan de volgende twee eisen wordt voldaan:

  • Het vermogen van de gebouwde zonnepanelen installatie komt overeen met de subsidieverlening. Wanneer er een SDE subsidie is vergeven voor bijvoorbeeld 10 MWp, is het niet de bedoeling om hier een zonnepark van 5 MWp mee te bouwen. 
  • Er daadwerkelijk duurzame energie wordt geproduceerd waarvoor Garanties van Oorsprong (GvO) worden afgegeven. 

Wanneer hier niet (tijdig) aan wordt voldaan, en het project niet wordt uitgevoerd conform het projectplan, wordt de SDE subsidieverlening ingetrokken. Geen zorgen, dat is bij ons nog nooit gebeurd!

Wat is het effect van een negatieve elektriciteitsprijs op de SDE?

In de afgelopen jaren is het aantal uren dat er sprake was van een negatieve elektriciteitsprijs, fors toegenomen. Negatieve elektriciteitsprijzen die 6 uren of langer duurden, komen steeds vaker voor. Een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat wanneer het aanbod van stroom groter is dan de vraag naar elektriciteit. Dat het coronavirus hier invloed op heeft gehad, is aannemelijk, toch is het niet helemaal hieraan te wijten. Ook voor de uitbraak van het coronavirus is het een aantal keren voorgekomen dat de energieprijs in Nederland negatief was. 

Dit kan helaas wel effect hebben op de business case van een zonne-energieproject. Grootschalige zonnedaken en zonneparken zijn namelijk nog steeds afhankelijk van de SDE++-subsidie. De SDE-subsidie vergoedt het verschil tussen de marktwaarde van de geleverde energie en de kostprijs van duurzame energie tot een bepaalde ondergrens. Deze ondergrens heet de ‘basisbedrag. Wanneer de marktwaarde van de energie gelijk of lager is dan het ‘basisbedrag’, dan neemt de SDE-subsidie niet verder toe. 

Solarfields blijft flexibel

Omdat de hoogte van de subsidie dus afhankelijk is van de ontwikkelingen van de energieprijs, is het belangrijk om hierop te anticiperen. Wij verwachten dat er in de toekomst vaker sprake zal zijn van negatieve stroomprijzen. Opslagtechnieken zijn daarom essentieel. Op deze manier kun je flexibiliteit creëren waardoor je de onbalans tussen vraag en aanbod verkleint. Wij voeren daarom actief oplossingen door bij meerdere zonneparken zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw energieproject een positieve businesscase heeft én behoudt.

Contact met Solarfields

Heb je vragen over de SDE subsidie? Neem dan contact met ons op!