Participatie zonnepark

Terwijl het lijkt of alleen de Coronapandemie ons bezighoudt, maakt Nederland zich wel degelijk klaar voor de energietransitie. Vanaf 2021 moeten er jaarlijks zo’n 200.000 woningen van het gas af. Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf. De plannen die zijn afgeleid van het Klimaatakkoord vertalen zich nu naar lokale initiatieven voor hernieuwbare energieopwekking. Plannen die een flinke impact op de woonomgeving kunnen hebben.

Inmiddels is wel duidelijk dat duurzame energie van zonneparken cruciaal is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Er is dan ook sprake van een hausse aan nieuwe projecten. De recente
geschiedenis laat zien dat die alleen succesvol kunnen zijn, als betrokken bewoners kunnen participeren. Met zeggenschap over de realisatie en het beheer. Maar ook door financieel deel te nemen; als het even kan door voor helft eigenaar te zijn. Dat streven is afgesproken in het Klimaatakkoord. De Participatiewaaier geeft de verschillende mogelijkheden overzichtelijk weer.

Veel ontwikkelaars verzetten zich hiertegen. Er gaat voor hen immers een flink deel van het verdienmodel verloren. Solarfields ziet dat anders. Wij omarmen participatie van zonneparken. Het levert namelijk een soepele ontwikkeling en betere zonneparken op, die welkom zijn in hun omgeving.

Participatie zonneparken kan op veel manieren

Participatie kan op veel manieren en voor ieder park is dat weer anders. Energiecoöperaties genieten een groeiende populariteit om dat samen met gemeenten en ontwikkelaars goed te regelen. Van vooral idealistische spelers, ontwikkelen coöperaties zich nu tot een branche van betekenis die zich in een rap tempo professionaliseert.

Wij van Solarfields helpen daar graag bij. Met een open houding, waarbij delen van kennis voorop staat. We geloven in een persoonlijke aanpak en bieden onze praktische ervaring aan om parken ook écht van de grond te krijgen. Dat doen we het liefst samen.

Want dat is nodig om de klimaatdoelstellingen in 2030 te realiseren.

Heb je nog vragen over zonneparken en hoe wij dit aanpakken? Lees dan verder over zonneparken.

Samen de zon.