Voor overheden

Zonneparken kunnen een significante bijdrage leveren aan de realisatie van uw doelstellingen en bieden een aantrekkelijk alternatief voor uw gronden. Belangrijk hierbij is dat de zonneparken onder de juiste randvoorwaarden worden gerealiseerd en dat draagvlak bestaat.

Ruimtelijke inpassing
Een juiste inpassing in het landschap is van groot belang, maar uiteraard zeer locatie specifiek. Afhankelijk van de locatie wordt het park omzoomd of juist in het zicht gerealiseerd. Voor alle zonneparken maken wij een visualisatie, zodat u een goed beeld heeft hoe het park uiteindelijk wordt aangelegd.

Lokale participatie
Voor al onze projecten faciliteren en stimuleren wij lokale participatie. Wij hebben ons eigen crowdfunding systeem waarbij omwonenden en geïnteresseerden kunnen participeren.

Werkgelegenheid
Een zonnepark zorgt voor werkgelegenheid gedurende de bouw, maar ook gedurende de 25 jaar dat het park elektriciteit produceert. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van lokale bedrijven om zodoende te zorgen voor lokale werkgelegenheid.

Educatie
Draagvlak willen wij niet alleen realiseren door zorg te dragen voor de juiste inpassing en lokale participatie. Maar ook door de zonneparken te gebruiken voor educatie, bijvoorbeeld d.m.v. excursies, informatie borden, open dagen etc.

Kunt u zich vinden in onze aanpak? Graag verkennen wij geheel vrijblijvend de mogelijkheden binnen uw gemeente of provincie.

Realizing your renewables