Een zonnepark bouw je samen.

Om samen een zonnepark te bouwen, zijn er verschillende partijen en expertises nodig. Ieder met zijn eigen vragen, zorgen en wensen. We kunnen het niet alleen en we willen het niet alleen doen! Op deze overzichtspagina vind je informatie voor omwonenden, financiële instellingen, overheden en projectontwikkelaars.

Omwonenden

De omgeving en de omwonenden betrekken bij het bouwen van een zonnepark. Dat is bij ons geen loze belofte, maar een feit. We vinden het belangrijk om te luisteren naar jouw vragen en gehoor te geven aan de onzekerheden die er kunnen zijn. Tegelijkertijd staan we samen voor een gigantische uitdaging: onze energie moet duurzamer opgewekt worden voor een leefbare toekomst.

Overheid

Maar 8 procent van de energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt. Gemeenten, particulieren en marktpartijen zullen dus gezamenlijk grote stappen moeten zetten om de klimaatdoelstellingen te halen. Dit kan alleen als er draagvlak is. Met onze werkwijze die gericht is op maximale participatie weten we grootschalige zonneprojecten te realiseren. Wij delen graag onze kennis, ervaring en duurzame oplossingen.

Financiële instellingen

Solarfields is een Nederlandse producent van duurzame energie. Wij realiseren grootschalige zonneparken op land en dak. We zijn bewezen succesvol: we hebben ons in korte tijd ontwikkeld tot marktleider. Vol ambitie richten wij onze blik naar de toekomst: binnen tien jaar willen we minimaal 200 grootschalige grondgebonden zonneparken realiseren. Een ambitieuze, maar haalbare ambitie waarbij we vakkundig én professioneel samenwerken met financiële instellingen.

Coöperaties

Ons vertrekpunt in onze samenwerking met energiecoöperaties is dat we respect hebben voor, en beroep kunnen doen op, elkaars expertise. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. Als energiecoöperaties kennen jullie de geschiedenis en het lokale belang goed. Jullie hebben het netwerk, weten inwoners te activeren om op (financieel) mee te doen en hebben zicht op de gewenste ecologische en maatschappelijke inpassing.

Dakeigenaren

Natuurlijk kunnen we geen zonnedaken realiseren zonder locaties. Wij hechten daarom enorm veel waarde aan onze dakeigenaren. Inmiddels hebben wij een goed gevulde pijplijn met daken waarop wij zonnepanelen plaatsen. Wij begrijpen ook dat er nog vele vragen onbeantwoord zijn. Op onze dakpagina behandelen we veel verschillende onderwerpen en daarnaast kun je de meest gestelde vragen downloaden in een handig document. Dat scheelt weer zoekwerk, totale ontzorging dus!

Grondeigenaren

We hebben nog een grote stap te zetten in de verduurzaming van Nederland. Ook zonneparken op land zijn een essentieel onderdeel hierbij. Inmiddels hebben we als marktleider enorm veel ervaring hierin opgedaan. Alle informatie hebben wij op een handige pagina samengebracht. Mocht je grond beschikbaar hebben voor een zonnepark, dan kun je altijd gratis een quickscan voor je locatie uit laten voeren.

Ontwikkelaars

Het begin is er. Je hebt als ontwikkelaar, ondernemer of energiecoöperatie een dak of grond voor je zonnepark. Maar de stap van ‘droom’ naar ‘daad’ is niet altijd gemakkelijk. Bijna de helft van de grootschalige zonprojecten komt uiteindelijk niet van de grond. Solarfields ondersteunt je bij het verder brengen van je zonnepark. Als marktleider hebben we hierin een bewezen trackrecord.