Een zonnepark
ontwikkel je met elkaar. Samen de zn.

Solarfields en energiecoöperaties: een partnership in de zon

Lokale energiecoöperaties en ontwikkelaars van duurzame energie zoals Solarfields weten elkaar steeds beter te vinden. En dat is ook logisch: wij hebben elkaar nodig en met elkaar streven we hetzelfde doel na: Nederland verduurzamen via zonne-energieprojecten.

Grootschalige zonneparken hebben impact op de directe omgeving. Dat beseffen we ons goed. Acceptatie door omwonenden is belangrijk voor het succesvol ontwikkelen en bouwen van zonneparken. We weten dat hiervoor meer nodig is dan alleen de boodschap over ‘verduurzamen’. Blijvend draagvlak – echte samenwerking – ontstaat pas als we met elkaar het participatieproces goed invullen: vanaf het begin, transparant en met alle betrokkenen – waarbij ook de tegenstanders de ruimte krijgen.

Daarnaast gaat het er ook om de meerwaarde voor de lokale gemeenschap duidelijk te maken: wat brengt het zonnepark en de samenwerking met Solarfields? Deze ‘pijlers van acceptatie’ blijken uit onze projecten tot dusver, maar ook uit onze gesprekken en samenwerkingen met lokale en overkoepelende coöperaties zoals Bronnen VanOns.

Gelijkwaardige partners in samenwerking

Ons vertrekpunt in onze samenwerking met energiecoöperaties is dat we respect hebben voor, en beroep kunnen doen op, elkaars expertise. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. Als energiecoöperaties kennen jullie de geschiedenis en het lokale belang goed. Jullie hebben het netwerk, weten inwoners te activeren om op financieel gebied mee te doen en hebben zicht op de gewenste ecologische en maatschappelijke inpassing.

Wij hebben als ontwikkelaar veel kennis opgebouwd over de financiering, de netinpassing (het koppelen van het park aan het energienet), de constructie, de aanvraag en het beheer van zonneparken.

“Energiecoöperaties en Solarfields vullen elkaar aan en versterken elkaar.”
– Lylian Dwarkasing
Lylian Dwarkasing

Bovendien zijn wij bewezen succesvol in de stap van idee naar daadwerkelijke realisatie: we weten de weg in subsidie- en overheidsland en krijgen projecten dus van de grond. En dat is belangrijk, want we zien helaas te vaak dat projecten in de beginfase blijven hangen en niet verder komen. Dat is jammer, want hierdoor worden duurzaamheidsambities niet gehaald.

In de samenwerking zijn we gelijkwaardige partners. Om met elkaar de energietransitie te versnellen is het van groot belang om elkaars krachten te erkennen, volledig transparant te zijn en elkaar zelfstandig te laten opereren. Vertrouwen, vakmanschap en snelheid zijn drie voorwaarden om met elkaar maximale financiële en maatschappelijke opbrengsten te realiseren.

Samen de zon

Ook in eigendom is een streven naar gelijkwaardigheid. De Participatiewet geeft aan dat er bij voorkeur sprake is van 50 procent lokaal eigendom, waarbij alle partijen delen in de kosten, opbrengsten en risico’s. Een streven dat wij van harte ondersteunen, maar wij – en veel energiecoöperaties – zien ook dat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is. Onder meer vanwege de hoge investeringen die nodig zijn. In dat geval gaan we samen voor het maximaal haalbare.

We vinden het belangrijk dat de lokale omgeving mee kan investeren en mede-eigenaar kan worden. Met elkaar gaan we voor het verwezenlijken van duurzaamheidsambities en met elkaar staan we voor de energietransitie. Niet voor niets is ons motto: ‘Samen de zon’!

Wij zijn er klaar voor!

Ben je aangesloten bij een energiecoöperatie en willen jullie met Solarfields de mogelijkheden van ‘Samen de zon’ verkennen? Hebben jullie ondersteuning nodig om een zonneproject verder te brengen? En voelen jullie energie om nú stappen te zetten? Solarfields is er klaar voor. Bekijk ook de speciaal ingerichte kennisbank vol informatie & tools, specifiek voor energiecoöperaties!