Jij kiest voor voorspoed.
Wij zijn er ook in tegenspoed. Samen de zn.

Solarfields werkt duurzaam samen met financiële instellingen

Solarfields is een Nederlandse producent van duurzame energie via grootschalige zonneparken op land en dak. We zijn bewezen succesvol: we hebben ons in korte tijd ontwikkeld tot marktleider. We kijken vol ambitie naar de toekomst: binnen tien jaar willen we minimaal 200 grootschalige grondgebonden zonneparken realiseren. Een ambitieuze, maar haalbare ambitie waaraan we vakkundig en professioneel samenwerken met financiële instellingen.

Een betrouwbare, professionele partner voor financiële instellingen

De realisering van een zonneproject vraagt vakmanschap. Technisch, qua wet- en regelgeving, maar zeker ook op financieel gebied. Solarfields brengt dat elke dag in de praktijk: met een hoge standaard en een efficiënte werkwijze. En door onze kennis over onder meer due diligence-processen. Daarmee zijn we groot geworden.

We hebben bewust gekozen om een financiële afdeling in eigen huis te hebben. We besteden niets uit. Onze financiële en juridische experts behalen aantoonbaar resultaat: Solarfields zet contacten om in contracten. En die weten we vervolgens ook van de grond te krijgen. Het feit dat wij iedere toegekende SDE tot op heden ook gefinancierd hebben gekregen, laat zien dat dit geen grootspraak is.

“Solarfields heeft iedere toegekende SDE tot op heden gefinancieerd gekregen.”
– Niels Kruims, Solarfields
Niels Kruims

Vakkundige samenwerking met aandacht voor details

Solarfields kent de risico’s in de markt. We anticiperen hierop met goede ‘bankable’ contracten waarin we risico’s afdekken en geen eindjes open laten. Dit doen we bij voorkeur steeds met dezelfde goede contracten, betrouwbare contactpartijen en duidelijke voorwaarden. Daarmee organiseren we het proces zo (kosten)efficiënt mogelijk.

We hebben de kennis van de markt en weten hoe we zonneparken succesvol kunnen financieren en realiseren. Kortom: we weten waar we het over hebben. Partijen werken graag met ons samen en dat leidt ertoe dat we veel contracten kunnen afsluiten. 

Een sterke groei in volume

Op basis van onze analyse van de markt en ons bewezen trackrecord zien we voor Solarfields in de toekomst een nog sterkere groei in volume: meer projecten en per project een hogere waarde.

Daarnaast zien we ook nieuwe vormen van financiering en samenwerking ontstaan. Er zal vaker sprake zijn van gedeeld eigendom waarbij de afhankelijkheid van SDE+ verschuift naar een marktgedreven aanpak (merchant en corporate PPA’s). Solarfields is er klaar voor!

Contact met Solarfields

Contact met onze locaties kan door ons te bellen of te mailen via onze algemene contactgevens: