Jij en je omgeving duurzaam.
Wij doen het niet alleen. Samen de zn.

Een zonnepark bij jou in de buurt

De omgeving en de omwonenden betrekken bij het bouwen van een zonnepark. Dat is bij ons geen loze belofte, maar een feit. We vinden het belangrijk om te luisteren naar jouw vragen en gehoor te geven aan de onzekerheden die er kunnen zijn. Tegelijkertijd staan we samen voor een gigantische uitdaging: onze energie moet duurzamer opgewekt worden voor een leefbare toekomst. Bij Solarfields hebben we de ambitie om 1 miljoen huishoudens te voorzien van duurzame energie voor 2030. Daarom ontwikkelen, bouwen en beheren wij grootschalige zonneparken samen met eigenaren, overheden en omwonenden.

 

28 zonneparken in gebruik

6 zonneparken in aanbouw

Bekijk alle projecten
1289108 zonnepanelen geplaatst
131888 huishoudens groene stroom
239978051.498 ton vermeden CO2 uitstoot per jaar
“Samen de zon, betekent voor ons ook echt samen nadenken over het ontwerp van een park. ”
– Lylian Dwarkasing, Solarfields
Lylian Dwarkasing

Samen met omwonenden. Hoe werkt dat?

‘Samen’ betekent bij ons: samen vanaf de eerste mogelijkheid. We komen in contact wanneer Solarfields met de eigenaar en de gemeente een geschikte locatie gevonden heeft. We nodigen de bewoners uit om mee te denken over de landschappelijke inpassing, maatschappelijke- en financiële participatie. Dat brengt ons tot een eerste plan. Die presenteren we tijdens een lokale inloopavond.

Het doel van de inloopavond is om in gesprek te gaan. We begrijpen dat de komst van een zonnepark nieuwsgierig maakt, vragen oproept of soms tot weerstand kan leiden. We zullen met elkaar nadenken over de beste manier van de ontwikkeling van het zonnepark. Na de inloopavond volgt een vergunningsaanvraag bij de gemeente. Onderdeel van dit plan is jouw input als omwonende. Daarom is het zo waardevol om in deze fase je stem te laten horen!

Inpassing en participatie

Het is mogelijk om mee te denken over de inbedding van het park in de omgeving. Denk aan manieren om het zicht op het park te onttrekken door bomen, struiken of een aardewal te plaatsen. Of de focus te leggen op de lokale ecologie. Dan plaatsen we bijvoorbeeld bloemen en groenen-struiken. Er is veel mogelijk. Bekijk hier enkele voorbeelden.

Lokale bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, beheer en/of onderhoud van het zonnepark. Denk hierbij aan hoveniersbedrijven en lokale aannemers. Zij worden hiermee onderdeel van het zonnepark. Particulieren in de omgeving kunnen ook financieel profiteren: via obligaties kunt u investeren in het park. En tweede mogelijkheid voor particulieren is om mede-eigenaar te worden van het park. Dat betekent een hoger rendement, maar ook een hogere investering met een hoger risico. Vind je een van deze mogelijkheden interessant? We zijn transparant in het algemene businessmodel van een zonne-project en delen onze kennis graag. Mocht je andere ideeën hebben om te participeren in zonnepanelen (in het zonnepark)? Wij staan open voor alle vormen van samenwerking.

Participeren in zonnepanelen: Het proces in één overzicht

1. Eerste contact met de grondeigenaar, eigenaar van de waterplas, vuilstort, dijk of andere geschikte locatie.

2. Contact met directe omgeving voor input en eerste ideeën. Wordt verwerkt in het eerste plan.

3. De omwonenden, lokale media en de gemeente worden uitgenodigd voor een inloopavond.

4. Er wordt een definitief plan opgesteld en een vergunningsaanvraag ingediend. Dit voorstel is openbaar voor de omwonenden. Als het nodig is organiseren we nog een extra bijeenkomst. 

5. De gemeente besluit of het voorstel past in de (beleids)plannen, regionale strategie en de doelstellingen.

6. De SDE-subsidie wordt aangevraagd door Solarfields.

7. Bij akkoord op de financiering kunnen we beginnen met de bouw. De omwonenden worden hierover geïnformeerd. De bouw neemt zo’n drie tot zes maanden in beslag.

8. Het zonnepark wekt duurzame energie op voor minimaal 25 jaar – 30 jaar. Solarfields is én blijft de beheerder van het zonnepark tot de laatste dag. Daarna zorgen we ervoor dat alles volgens afspraak wordt afgebroken.