Een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten

Solarfields wil lokaal geaccepteerde zonneparken realiseren. We doen het samen! Onze zonneparken worden ruimtelijk en sociaal ingepast zodat we een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creëren. 

Een zonnepark neemt veel ruimte in beslag en kan iemand zijn/haar directe leefomgeving beïnvloeden. Wanneer dit zo is vinden wij dat wij deze omwonenden moeten compenseren. Compensatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van zonnepanelen tegen inkoopprijs, korting op de energierekening, gratis obligaties in het zonnepark, verduurzaming van het huis, etc.

Tevens zijn er niet-directe omwonenden die niet direct compensatie nodig hebben, maar wel belangrijk zijn voor draagvlak omdat zij elders in de gemeente wonen of actief zijn. Zij praten mee over proces- en planparticipatie. Denk hierbij aan lokale kennis voor realiseren van ecologische meerwaarde en een eventuele wens voor een ‘ommetje’. Wij zijn van mening dat deze belanghebbenden kunnen deelnemen aan bewonersavonden en in een eventuele klankbordgroep. Wanneer de groep niet-directe omwonenden actiever willen delen in de opbrengsten, dan staan wij daar altijd voor open.

Een voorbeeld hierbij is een samenwerking met een energie coöperatie. Echter brengt dit ook de ondernemersvoorwaarde met zich mee dat men ook deelt in de projectrisico’s en de -lasten. Kortom, een deel van de risico’s en voorinvesteringen worden dan ook naar rato bij hen neergelegd. Willen omwonenden alleen financieel mee participeren zonder hoge risico’s dan kan dat via obligaties. Wij werken hierin actief samen met www.zonnepanelendelen.nl

Wie vormen de omgeving? 

Wat ‘lokaal’ is kan van project tot project verschillen. Het is in ieder geval aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer om dat met elkaar te bespreken. Zij kunnen dit in samenspraak met lokale belanghebbenden, zoals een lokale energiecoöperatie, doen. Juridisch gezien worden omwonenden binnen een omtrek van 250 meter als belanghebbende gezien. Doorgaans maakt Solarfields hier onderscheid tussen direct omwonenden en indirect omwonenden en belanghebbenden. Zeker in grote gemeenten heeft redelijkerwijs niet de gehele gemeente recht op tegemoetkoming.

Contact met Solarfields

Je kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen: