Jij zoekt naar mogelijkheden.
Wij vinden niets onmogelijk. Samen de zn.

Solarfields en gemeenten: samen maken we duurzame ambities waar

Maar 8 procent van de energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt. Gemeenten, particulieren en marktpartijen zullen dus gezamenlijk grote stappen moeten zetten om de klimaatdoelstellingen te halen. Dit kan alleen als er draagvlak is. Met onze werkwijze die gericht is op maximale participatie weten we grootschalige zonneprojecten te realiseren. Wij delen graag onze kennis, ervaring en duurzame oplossingen.

In de discussie over duurzame energie wordt bij zonneparken vaak gesproken over ‘op de grond, op daken óf op het water’. Maar dat is onvoldoende om de ambitieuze gemeentelijke klimaatdoelstellingen en de doelstellingen van de RES-strategie te behalen. Hiervoor is een samenhangende inzet van al deze oplossingen nodig. En dat lukt alleen als we het met elkaar doen. Met overheden, met initiatiefnemers en vooral ook met omwonenden. Solarfields informeert daarom de direct betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium en betrekt ze bij de planvorming.

“Solarfields betrekt omwonenden in een vroeg stadium bij de planvorming.”
– Joshua van Middelkoop, Solarfields
Joshua van Middelkoop

Het creëren van draagvlak vraagt om een zorgvuldige aanpak

Dit participatieproces begint al bij de eerste schets. Deze bespreken we met alle partijen in de directe omgeving. We organiseren hiervoor keukentafelgesprekken met de directe aanwonenden en inloopavonden voor bewoners in een wijdere cirkel rondom het park.

Het gaat in deze bijeenkomsten niet alleen over de omvang, planning en plaatsing van het zonnepark, maar ook over andere thema’s die inwoners en wij belangrijk vinden. Hoe ziet de landschappelijke inpassing eruit? Hoe gaan we zorgvuldig om met flora en fauna (ecologische inpassing)? Hoe ziet het vervolgproces eruit en welke reactie- en inspraakmogelijkheden zijn er?

Bij sommige parken staat ook het onderwerp ‘financiële participatie’ op de agenda. Omwonenden kunnen dan gedeeld eigenaar van het zonnepark worden en profiteren dus mee van de opbrengst.

Meestal komt ook het begrip ‘netinpassing’ tijdens deze bijeenkomsten aan bod, omdat vaak gesuggereerd wordt dat het Nederlandse elektriciteitsnet ‘vol’ is. Solarfields heeft hiervoor innovatieve oplossingen ontwikkeld waardoor wij parken kunnen aankoppelen op het net. En duurzame ambities toch behaald kunnen worden.

We gaan graag in gesprek

Als marktleider op het gebied van grootschalige zonneprojecten delen wij onze ervaring en denken we graag mee hoe de klimaatdoelstellingen binnen gemeenten gerealiseerd kunnen worden.

Ook tegenstanders vertellen hun verhaal

Tijdens deze bijeenkomsten lichten wij onze plannen toe, de initiatiefnemer komt aan bod en ook de gemeente geeft vaak een toelichting. Daarnaast geven we ook tegenstanders van de plannen en andere betrokkenen de mogelijkheid hun verhaal te doen. We luisteren dus en nemen de inbreng serieus: in een aantal gevallen heeft dit ook geleid tot een aanpassing van de plannen.

We vinden deze gedegen aanpak – waarmee we vanzelfsprekend voldoen aan de Participatie- en Omgevingswet – niet alleen noodzakelijk, maar ook waardevol voor het succes van het vervolg: onze ervaring leert dat zeker hier een goed begin het halve werk is.

Energiecoöperaties

Wij werken tijdens de ontwikkeling van onze parken ook regelmatig samen met energiecoöperaties. Een succesvolle samenwerking hangt af van de mogelijkheden, behoeften en wensen van gemeenten en inwoners. We zien onze eventuele samenwerking met een energiecoöperatie als een gelijkwaardig partnerschap waarbij alle partijen profiteren, maar ook gezamenlijk risico dragen. Het gaat om een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten op alle vlakken: financieel, ruimtelijk en sociaal.

Laat onze kennis u helpen bij uw duurzaamheidsbeleid (whitepaper)

Draagvlak en participatie staan zowel binnen de overheid als bij ons centraal. Maar wat is exact draagvlak? Hoe kunnen we met elkaar onze klimaatdoelstellingen bewerkstelligen? We hebben helaas niet meer alle tijd van de wereld. Daadkracht wordt van ons verwacht, met ruimte voor verschillende meningen.

Als ontwikkelaar hebben we ongelooflijk veel ervaring opgedaan hoe je met elkaar tot succesvolle oplossingen komt langs de as van ecologische, maatschappelijke en financiële participatie. Dit delen we graag met u in onze whitepaper.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

zonnepark Westermeedijk De Watering zijaanzicht zonnepark Heino

Lees meer op deze externe pagina’s

Energietransitie in cijfers (Energie-Nederland)

De afspraken in het Klimaatakkoord

Het elektriciteitsnet van Nederland (netinpassing)