Jij hebt vragen.
Wij geven antwoord. Samen de zn.

Zonnedak: een duurzame energiebron

Een zonnedak is een duurzame energiebron voor bedrijven en agrariërs. Solarfields heeft ervaring met grootschalige zonnedaken en adviseert je graag over een zo hoog mogelijk rendement op jouw (bedrijfs)pand. Samen kijken we wat het beste bij jou past: alles uitbesteden en volledig ontzorgt worden, juist zelf investeren en eigenaar van je zonnepanelen worden, of een vorm daar tussenin. Zo krijg je altijd een voorstel op maat voor jouw bedrijf. Denk jij na over zonnepanelen voor jouw bedrijfsdak? Op deze pagina bespreken we de meest voorkomende onderwerpen.

Navigeer direct naar het juiste onderdeel:

Bereken je opbrengst

Benieuwd wat een zonnepark jou en de wereld oplevert? Doe direct de quickscan. Binnen drie stappen inzicht in jouw zonnige toekomst.

Wanneer is een dak geschikt als zonnedak?

Om te bepalen of een bedrijfsdak geschikt is als zonnedak, doen we een haalbaarheidsstudie. Niet ieder dak is direct geschikt, maar vaak zijn bedrijfsdaken wel geschikt te maken voor het grootschalig plaatsen van zonnepanelen. Daarbij houden we rekening met:

Samen met de dakeigenaar verkennen onze specialisten de mogelijkheden, zoals een nieuwe dakconstructie, de ideale opstelling van de zonnepanelen en het beste montagesysteem. Zo zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen op daken met een lichte constructie. Ook maken we afspraken met de netbeheerder. Daarbij is capaciteit het grootste vraagstuk.

Lees meer over Wanneer een dak geschikt is als zonnedak

Grootschalige plaatsing van zonnepanelen op een bedrijfsdak

We moeten meters maken om te slagen in de omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie. Grootschalige plaatsing van zonnepanelen op een bedrijfsdak werkt daarin het meest efficiënt, want grootschalige plaatsing van zonnepanelen zorgt voor grootschalige opwekking van zonne-energie.

Steeds vaker worden er grote zonneparken gebouwd op (agrarische) grond. Maar niet iedereen heeft de beschikking over minimaal 50.000 m2 grond. Op daken kunnen we bij Solarfields kleiner bouwen: vanaf 3.000 m2. Daken van loodsen, magazijnen, of bijvoorbeeld parkeergarages zorgen daarnaast voor een dubbelfunctie van de bestaande omgeving. De opgewekte energie kan vervolgens voor verschillende doeleinden en doelgroepen worden gebruikt. Een voorbeeld: een zonnedak van 10.000 m2 op een industrieterrein kan een woonwijk met zo’n 400 woningen een jaar lang van groene stroom voorzien! 

Zonnedak voor agrariërs

Naast bedrijfsdaken op industrieterreinen, zijn grote daken veelal te vinden in de agrarische sector. Denk aan grote stallen, schuren en kassen. Ook deze oppervlakten zijn uitermate geschikt voor het opwekken van duurzame zonne-energie. Daardoor is een zonnedak ideaal voor agrariërs. Zo wordt een boer niet alleen een belangrijke leverancier van onze levensmiddelen, maar ook van onze zonne-energie! Een boerenbedrijf met 3.500 m2 aan dakoppervlak kan zo’n 140 huishoudens een jaar lang van stroom voorzien.

Nederland kent veel agrarische daken waar al zonnepanelen op zijn geplaatst. Een beeld wat ook steeds meer geaccepteerd wordt in ons Nederlandse landschap. Maar, dat is nu nog slechts een klein percentage van alle agrarische daken. Daar ligt een kans. Op veel daken van boerenschuren ligt asbest. Dit asbest moet voor 2024 verwijderd zijn. Het vervangen van het dak kan mooi gepaard gaan, of eventueel gefinancierd worden, met de inkomsten van een zonnedak. Daarnaast kan het nemen van aantoonbare duurzame maatregelen voordelen opleveren.  Een interessante vorm van dubbel gebruik. 

Heb je juist grond beschikbaar voor zonnepanelen? Dan is een zonnepark juist interessant!

Ervaring met zonnedaken

Inmiddels zijn we druk bezig om zo’n 50 megawatt (MW) aan grootschalige zonnedaken te realiseren. Daarvan is de eerste 2,5 MW al ontwikkeld en aangesloten. Dat hebben we verdeeld over vier verschillende dakprojecten. Het gezamenlijk dakoppervlakte bedraagt ruim 15.000 m2. Dit betekent dat zo’n 780 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. 

Om inhoud te geven aan de energietransitie, zullen we op diverse manieren duurzame energie moeten opwekken. Voor zon betekent dit dat we zowel op land als in de bebouwde omgeving oplossingen moeten realiseren. Naast grond en carports zijn daken een belangrijke locatie voor onze projecten. We hebben de ambitie om, binnen nu en 10 jaar, 1 miljoen huishoudens van duurzame energie te voorzien.

Wil je meer weten over de fases? Bekijk, via de button hieronder, ons 10 stappenplan van aanvraag tot duurzaam zonnedak.

Ervaring met kwaliteit

Een zonnedak vraagt veel van de constructie van het dak. Daarom gebruiken we kwalitatief goede producten, materialen en gecertificeerde installateurs. Goedkoop is in deze wereld ook absoluut duurkoop. De ervaring leert ons inmiddels dat het volgen van deze wijsheid een goede keuze is. Hoe langer de levensduur van de materialen, des te beter het rendement. Daarom laten wij de installatie door gecertificeerde installateurs uitvoeren. We plaatsen de zonne-installatie op jouw eigendom. Daar zijn we ons zeker van bewust.

Hoe stel je je eigen dak beschikbaar?

Iedere ondernemer is anders. De één wil maximaal rendement en regelt alles zelf, de ander wil volledig ontzorgd worden en is tevreden met een iets lager rendement. Wij sluiten aan op jouw wens! Je kunt jouw dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen aan Solarfields waarbij wij alles regelen. Je kunt ook zonnepanelen zakelijk kopen of zonnepanelen zakelijk leasen. Dan ondersteunen we je waar jij ons nodig hebt. Welke keuze je ook maakt: wij blijven altijd naast je staan. Zo profiteren we samen van de zon!

Wil je jouw dak verhuren voor zonnepanelen aan Solarfields? Dan hoef je zelf niet te investeren en ontzorgen wij je volledig. Kortom: wij regelen alles. Daarnaast ontvang je direct vanaf de eerste maand jouw huuropbrengst. Wanneer je een eigen zonnedak-project van minimaal 3.000 m2 start kunnen we bij Solarfields ook ondersteunen. We kunnen mee-investeren, adviseren bij subsidie-aanvragen, helpen bij de bouw van jouw zonnedak, het zonnedak beheren, et cetera. We staan open voor verschillende vormen van samenwerking!

Wat uiteindelijk voor jou de meest ideale oplossing is, onderzoeken we graag samen tijdens een kennismakingsgesprek en door middel van een eerste vrijblijvende quickscan.

Contact met Solarfields

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

De fases in het ontwikkelen van een zonnedak

Belangstelling voor een zonnedak? We laten je graag de stappen zien die leiden tot jouw eerste zonopbrengst als je jouw dak verhuurt aan Solarfields.

Wil je meer weten over de fases? Bekijk ons 10 stappenplan van aanvraag tot duurzaam zonnedak.

Een zonnedak aansluiten op het energienet

Een zonnedak kan alleen worden aangesloten op het energienet wanneer er voldoende transportcapaciteit op het lokale energienet beschikbaar is. Een zonnedak levert namelijk enorm veel vermogen. Tip: Als de SDE subsidie recentelijk is toegekend, zal er voldoende transportcapaciteit in jouw omgeving beschikbaar zijn. 

Hoe het zonnedak technisch aangesloten zal worden op het energienet, is afhankelijk van de doorlaatwaarde van jouw hoofdaansluiting. Indien de capaciteit het toelaat zullen we proberen de bestaande aansluiting zo veel mogelijk te benutten. Mocht de aansluiting niet over voldoende capaciteit beschikken, zullen we in overleg besluiten een externe transformator op een geschikte locatie te plaatsen. Ook is een mogelijkheid dat de bestaande aansluiting verzwaard wordt. 

In deze overweging speelt mee of je (een deel van) de opgewekte elektriciteit aan je eigen bedrijf levert of dat alles aan het energienet wordt teruggeleverd. Een volledige terugleveraansluiting heeft als voordeel dat een extra meetpunt gerealiseerd kan worden, waardoor het mogelijk is meerdere energieleveranciers op één aansluiting te contracteren. 

Solarfields ondersteunt je uiteraard bij het in kaart brengen van alle mogelijkheden en keuzes.

Wat gebeurt er met de opgewekte elektriciteit?

De zakelijke zonnepanelen produceren gelijkstroom via zonlicht op het bedrijfsdak. Vervolgens zetten omvormers dit om in wisselstroom. Deze wisselstroom gebruik je direct op locatie of je levert het terug aan het energienet. Lees meer over wat er gebeurt met de opgewekte elektriciteit.

Bereken je opbrengst

Benieuwd wat een zonnepark jou en de wereld oplevert? Doe direct de quickscan. Binnen drie stappen inzicht in jouw zonnige toekomst.

SDE Subsidie voor zonnedaken

Het is mogelijk om een SDE subsidie aan te vragen voor zonnedaken. De SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) is een exploitatiesubsidie. Daarmee wordt het onrendabele verschil tussen de marktprijs van de geleverde energie en de kostprijs van de opgewekte duurzame energie vergoed. De kosten voor het opwekken van duurzame energie liggen momenteel nog hoger dan die van het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. De kosten voor zonnepanelen dalen echter snel en er wordt dan ook verwacht dat binnen enkele jaren geen subsidie meer nodig is om een zonnedak financieel rendabel te maken. 

De subsidieregeling is veranderd in 2020

Waar het voorheen mogelijk was om twee keer per jaar de SDE subsidie aan te vragen, is dat nu nog maar één keer mogelijk. Ook worden het aantal verschillende technieken die aanspraak maken op de subsidieregeling uitgebreid en worden deze technieken gerangschikt op €-subsidie per vermeden ton CO2. Naast zonnepanelen maakt bijvoorbeeld windenergie ook aanspraak op deze subsidie.

De basis voor deze regeling is gelijk gebleven: het subsidiebedrag bepaalt de volgorde waarin de aanvragen worden behandeld. Het is daarom belangrijk dat men voor het meest geschikte basisbedrag de subsidie aanvraagt.  Wordt er voor een te hoog bedrag subsidie aangevraagd, dan is het mogelijk dat de subsidiepot leeg is voordat jouw project in aanmerking komt.

De voordelen van een zonnedak

Of je nu zelf investeert in een zonnedak, jouw dak verhuurt aan Solarfields of een tussenoplossing kiest: het dak zal altijd een positief financieel rendement opleveren. Naast dat het goed is voor de portemonnee, is het vooral erg goed voor onze wereld. Jij draagt bij aan de duurzame opwekking van de energie. Zonnedaken spelen een sleutelrol in de energietransitie, daar zijn we van overtuigd! 

Op de pagina zonnedaken, lees je meer over de voordelen en de verschillen tussen verhuur of een eigen project starten.

Welk type zonnepanelen is geschikt voor een zonnedak?

In principe is ieder zonnepaneel geschikt voor een zonnedak, maar niet ieder zonnepaneel is hetzelfde. Er zijn hoofdzakelijk drie typen zonnepanelen te onderscheiden: 

Voor Solarfields is rendement versus opbrengst altijd een belangrijke afweging in een zonnedak project. Daarom zal er niet snel voor een amorfe type worden gekozen. Aan de andere kant kan een monokristallijn te duur zijn in vergelijking met de iets hogere opbrengst van het zonnepaneel. Per project verschillend dus!

Welke subsidies zijn er voor zonnepanelen op bedrijfsdaken?

Naast de welbekende SDE++-subsidie is het in verschillende regio’s in Nederland mogelijk om ook subsidies aan te vragen voor de verwijdering van asbest, het versterken van de dakconstructie of de aanschaf van lichtgewicht panelen. Dit verschilt per regio. Op deze manier ondersteunt de overheid bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfspand. Dit is belangrijk om gezamenlijk de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen. Solarfields heeft inmiddels veel ervaring opgedaan bij de aanvraag van zulke subsidies. Deze kennis helpt om dakeigenaren optimaal rendement te laten behalen bij de verduurzaming van het pand! 

Subsidie zonnepanelen regio Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland maakt het voor grootdakbezitters mogelijk om verschillende subsidies aan te vragen. De pandeigenaar moet minimaal 15 kWp (ongeveer 45-50 panelen) aan zonnepanelen op het dak laten plaatsen. 

Zwak dak

Voor pandeigenaren met daken met te weinig draagkracht voor conventionele zonnepanelen wordt een subsidie vrijgesteld. Met deze subsidie kun je je dak laten versteken of kiezen voor de lichtgewicht zonnepanelen.

Asbest

Ook zijn er nog altijd veel daken met asbest. De provincie heeft ook hiervoor een subsidie vrijgesteld voor de verwijdering van asbest. Voor het versterken van het dak, de aankoop van lichtgewicht zonnepanelen en/of asbestverwijdering, kan een aanvrager per gerealiseerde kWp aan zonnepanelen (ongeveer 3 pv-panelen) € 80 ontvangen.

Benieuwd? Neem contact op voor de voorwaarden.

Veelgestelde vragen over een zonnedak

Bij een zonnedak komt veel kijken. En vaak begint de zoektocht met veel vragen. Hier een paar vragen op een rij.

 • Wat is een zonnedak?

  Een zonnedak is een schuin of plat dak dat duurzame zonne-energie opwekt door gebruik te maken van industriële zonnepanelen. Dit zijn andere zonnepanelen dan voor particulier gebruik: ze zijn namelijk een stuk groter. De oppervlakte waarop zonnedaken worden gebouwd, is ook groot. Bij Solarfields bouwen we zonnedaken vanaf 3.000 m2. Een zonnedak is veel meer dan een rij zonnepanelen: het is vooral en voornamelijk een duurzame energiebron! Lees meer >>

 • Waarom kiezen voor een zonnedak?

  Er zijn meerdere redenen om voor een zonnedak te kiezen:

  • Toekomstbestendig pand: je wilt zorgeloos ondernemen. Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. Duurzaamheid speelt hierin een steeds grotere rol. Met een zonnedak geef je hier invulling aan, en verhoog je de aantrekkelijkheid van jouw bedrijfspand.
  • Financieel voordeel: uiteraard verwacht jij als ondernemer een rendement op je investering. Op basis van de huidige subsidieregeling levert een zonnedak nu nog een aantrekkelijk rendement op, dat vaststaat voor minimaal 16 jaar.
  • Wet- en regelgeving: in 2019 sloten bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden het Nederlands Klimaatakkoord. De hierin gemaakte afspraken worden steeds meer vertaald naar concrete wet- en regelgeving. De realisatie van zonnedaken is hierin een breed gedragen eerste stap.
  • Wens van andere stakeholders: de maatschappelijke urgentie om te verduurzamen neemt steeds verder toe. Naast de politiek, verwacht ook de directe omgeving van je onderneming op dit vlak steeds meer. Door te investeren in een zonnedak geef je een positief signaal af aan de buitenwereld.
 • Wat kost een zonnedak?

  Een zonnedak hoeft niks te kosten. Een zonnedak levert zelfs geld op. Er zijn twee opties: je kan je dak verhuren of juist investeren in een zonnedak. Kies je ervoor om je dak te verhuren, dan is er geen enkele eigen investering nodig: de zonnepanelen worden door ons geplaatst en onderhouden. Jij ontvangt direct de huuropbrengst van je dak en je loopt geen eigen risico. Wil je een hoger rendement? Dan kan je investeren in een eigen zonnedak en wij kunnen mee-investeren. Afhankelijk van jouw wensen gaan we opzoek naar een samenwerking die voor ons beiden werkt.

 • Waar moet een dak aan voldoen voor zonnepanelen?

  Niet ieder dak is geschikt, maar kan dat wel worden. Een aantal dingen die belangrijk zijn om te bepalen of jouw dak geschikt is hebben we op een rij gezet:

  • De aansluitingmogelijkheid: het dak moet op het (toekomstige) energienet kunnen aansluiten.
  • Voldoende ruimte op het dak: het netto dakoppervlak is van belang voor het rendement en moet voor een grootschalig zonnedak minimaal 3.000 m² zijn.
  • Aantal obstakels op het dak: zoals ontluchtingspijpen of dakramen, is fijn als dit er zo min mogelijk zijn. Dat scheelt schaduw op je dak en levert meer zon op.
  • Omliggende obstakels: zoals andere gebouwen of bomen, hoe minder hoe beter ook om zo min mogelijk schaduw op je dak te hebben.
  • Sterkte van de dakconstructie: de constructie moet de panelen kunnen dragen.
  • De huidige dakbedekking: bepaalt het zonnepanelensysteem dat wordt geplaatst.
 • Hoe wordt beoordeeld of een dak geschikt is voor zonnepanelen?

  Bij iedere aanvraag voor een zonnedak doen we eerst een haalbaarheidsstudie. Daar kijken naar verschillende factoren zoals obstakels op het dak.

  • Onze technische ontwerper berekent het netto dakoppervlak en de meeste ideale opstelling voor het zonnedak om zo de zonne-opbrengst te bepalen.
  • Daarnaast wordt ook de dakconstructie en dakbedekking beoordeeld door een onafhankelijk ingenieursbureau.
  • En de mogelijkheid om aan te sluiten op het net wordt bekeken door onze grid-specialisten.

Contact met Solarfields

Contact met onze locaties kan door ons te bellen of te mailen via onze algemene contactgevens: