Welk type zonnepanelen is geschikt voor een zonnedak?

In principe is ieder zonnepaneel geschikt voor een zonnedak, maar niet ieder zonnepaneel is hetzelfde. Er zijn hoofdzakelijk drie typen zonnepanelen te onderscheiden: 

  • Monokristallijne zonnepanelen 
    De structuur van het silicium in deze zonnecellen bestaat uit één groot kristal. Vandaar de naam. Monokristallijn materiaal werd oorspronkelijk toegepast bij de productie van elektronica chips Doordat de monokristallijne zonnepanelen op deze manier worden geproduceerd, hebben ze het hoogste rendement van de drie soorten zonnepanelen, maar zijn ze ook het duurst.
  • Polykristallijne zonnepanelen 
    Om polykristallijne zonnepanelen te produceren, wordt gebruik gemaakt van silicium in vloeibare vorm. Deze vloeibare substantie wordt in grote blokken gegoten. Bij het uitharden van deze blokken vormen zich kristallen die verschillende vormen aannemen en daardoor minder ‘glad’ zijn. Het verschil in rendement tussen polykristallijne- en monokristallijne zonnepanelen loopt op tot enkele procenten.
  • Amorfe zonnepanelen 
    Bij een amorfe zonnepaneel wordt er gebruik gemaakt van een fotovoltaïsche laag die op een glas of ander materiaal wordt toegepast. Dit type zonnepaneel is op de markt het meest goedkoop verkrijgbaar door de lage productiekosten. Hier staat tegenover dat het ook het laagste rendement kent. 

Voor Solarfields is rendement versus opbrengst altijd een belangrijke afweging in een zonnedak project. Daarom zal er niet snel voor een amorfe type worden gekozen. Aan de andere kant kan een monokristallijn te duur zijn in vergelijking met de iets hogere opbrengst van het zonnepaneel. Per project verschillend dus!

Dit is een artikel uit het thema Vragen over zonnedak. Meer weten? Lees ook: Wanneer is een dak geschikt als zonnedak?