50% eigendomsrecht binnen een zonnepark

Een zonneproject dient een meerwaarde te creëren voor de lokale gemeenschap. Dat kan op diverse manieren ingericht worden, maar een ding staat voorop: we doen het samen. In onze participatiewaaier hebben wij het over de drie participatie pijlers: Landschappelijke participatie, maatschappelijke participatie en financiële participatie. Per project wordt gekeken naar de optimale verhouding tussen deze drie mogelijkheden. Op deze pagina lees je hoe Solarfields samenwerkt om 50% lokaal eigendom te realiseren als vorm van financiële participatie.

De klimaatwet geeft aan dat er sprake dient te zijn van 50% lokaal eigendom. Dit is geen verplichting maar een streven. Indien mogelijk, wanneer alle partijen delen in de kosten, opbrengsten en risico’s, ondersteunen wij dit 50% eigenaarschap volledig. De praktijk laat echter ook zien dat 50% eigendom tot discussies leidt. Het blijft zaak de verwoording uit de participatiewaaier en het Klimaatakkoord te blijven bespreken. 

Alle gemeenten in Nederland hebben het Klimaatakkoord ondertekend. Het gaat erom dat de lokale omgeving de kans krijgt om mee te kunnen investeren en mede-eigenaar te worden indien ze dit wensen. Is een project met 35% lokaal eigendom dan een onwenselijk project? Solarfields en veel energiecoöperaties vinden van niet. We dragen we nog steeds bij aan de (gemeente-)doelstellingen voor duurzaamheid en het realiseren van de energietransitie.

Voor Solarfields betekent eigendom geen juridisch zeggenschap. Ons streven is om Solarfields aan te stellen als bestuurder van het project. Deze afweging heeft te maken met de benodigde besluitvaardigheid van projecten. Solarfields werkt samen met coöperaties indien dit de projectplanning versnelt. Als de energiecoöperatie ook een bestuurder levert bestaat het risico dat besluiten moeten wachten omdat, bijvoorbeeld, de bestuurder een vrijwilliger is en louter ’s avonds en in het weekend aan het project werkt. Deze tijd is er niet altijd, bijvoorbeeld bij het indienen van een vergunning, het bepalen van een SDE-bedrag, of het reserveren van netcapaciteit. 

Deze fasen bepalen in grote mate de slagingskans en de business case van het energieproject. Een vertraging in deze fasen kan het hele project voor lange tijd stil leggen of zelfs doen eindigen. In plaats van een bestuurder uit een coöperatie aan te stellen zal Solarfields vragen om een formele instructie mee te geven aan de Solarfields bestuurder. Uiteindelijk hebben de corporaties en Solarfields dezelfde belangen, namelijk een maatschappelijk ingebed zonnepark realiseren.

Tot slot is het belangrijk dat door samenwerking met een coöperatie het vergunningstraject niet in gevaar komt door onduidelijke financiële achtergronden. Solarfields stelt daarom dat het ingelegde geld van de coöperatie aan vereisten goede financiële achtergronden zoals EnergieSamen, Bank Nederlandse Gemeenten voldoet. Zonder deze vereisten zou een vergunning niet verleent kunnen worden omdat de SPV niet door de testen komt.

Contact met Solarfields

Contact met onze locaties kan door ons te bellen of te mailen via onze algemene contactgevens: