De actieve rol van Solarfields bij de ‘netinpassing’

De netbeheerders in Nederland hebben moeite om de ontwikkeling van zonne-energie projecten bij te benen. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbaarheid van capaciteit vaak niet voldoende aansluit bij het aantal ontwikkelingen in die regio en energieprojecten niet aangesloten kunnen worden.  

Ook Solarfields herkent dit fenomeen en heeft zich gespecialiseerd om hieraan het hoofd te bieden. Ons grid team onderzoekt niet alleen proactief de mogelijkheden die er zijn om onze zonneparken aan te sluiten op het net, maar past ook al enkele unieke methoden toe die in dat formaat nog niet eerder zijn toegepast in Nederland. Zo werken we aan:

Omdat dit soort projecten bij ons geen theorie blijven hebben we unieke ervaring opgedaan binnen Nederland. Deze opgedane kennis kunnen we weer toepassing op nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft niet alleen invloed op het technische gebied, maar ook op juridisch en financieel vlak.

Actief lid van Holland Solar

Solarfields is actief lid van Holland Solar en vervult rollen in verscheidene werkgroepen waaronder de werkgroep Netinfra. Vanuit deze rol werken we samen met Netbeheer Nederland, TenneT en Ministerie van EZK. In deze werkgroep wordt niet alleen de huidige situatie besproken maar richten we ook de blik vooruit. Hierbij gaat het niet alleen over uitbreiding van het energienet, maar denken we ook mee over nieuwe wetgeving en nieuwe technologische toepassingen.

Lees ook:

Hoe sluit je een zonnepark aan op het energienet?
Kan het huidige energienet de energietransitie aan?

Contact met Solarfields

Contact met onze locaties kan door ons te bellen of te mailen via onze algemene contactgevens: