Hoe sluit je een zonnepark aan op het energienet?

Een zonnepark levert enorm veel vermogen. We kunnen niet gewoon een stekker in het stopcontact steken. Een zonnepark wordt altijd op het bestaande energienet aangesloten. Hiervoor maken we in een vroeg stadium afspraken met de netbeheerder die de netstations in de omgeving beheert. Daarbij is capaciteit het grootste vraagstuk. Is het mogelijk om het zonnepark aan te sluiten op het huidige (of toekomstige) energienet?

Om de fysieke aansluiting op het energienet te maken moet er een kabel geplaatst worden. Deze kabel is enorm kostbaar. Wanneer er geen netstation in de omgeving beschikbaar is, is de kans groot dat het zonnepark niet gebouwd kan worden. De kosten van de kabel zijn dan té hoog om het zonnepark rendabel te maken.

De actieve rol van Solarfields bij de ‘netinpassing’

De netbeheerders in Nederland hebben moeite om de ontwikkeling van zonne-energie projecten bij te benen. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbaarheid van capaciteit vaak niet voldoende aansluit bij het aantal ontwikkelingen in die regio en energieprojecten niet aangesloten kunnen worden.  

Ook Solarfields herkent dit fenomeen en heeft zich gespecialiseerd om hieraan het hoofd te bieden. Ons grid team onderzoekt niet alleen proactief de mogelijkheden die er zijn om onze zonneparken aan te sluiten op het net, maar past ook al enkele unieke methoden toe die in dat formaat nog niet eerder zijn toegepast in Nederland. Zo werken we aan:

Omdat dit soort projecten bij ons geen theorie blijven hebben we unieke ervaring opgedaan met netinpassing binnen Nederland. Deze opgedane kennis kunnen we weer toepassing op nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft niet alleen invloed op het technische gebied, maar ook op juridisch en financieel vlak.

Actief lid van Holland Solar

Solarfields is actief lid van Holland Solar en vervult rollen in verscheidene werkgroepen waaronder de werkgroep Netinfra. Vanuit deze rol werken we samen met Netbeheer Nederland, TenneT en Ministerie van EZK. In deze werkgroep wordt niet alleen de huidige situatie besproken maar richten we ook de blik vooruit. Hierbij gaat het niet alleen over uitbreiding van het energienet, maar denken we ook mee over nieuwe wetgeving en nieuwe technologische toepassingen.