Kan het huidige energienet de energietransitie aan?

De netbeheerders in Nederland hebben moeite om de ontwikkeling van zonne-energie projecten bij te benen. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbaarheid van capaciteit vaak niet voldoende aansluit bij het aantal ontwikkelingen in die regio en energieprojecten niet aangesloten kunnen worden.

Er kunnen veel verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen waaronder, spanningsproblemen, gebrek aan capaciteit op het hoogspanningsnet, gebrek aan capaciteit of velden bij de regionale netbeheerders, kortsluitingsproblemen en meer. Wat het daadwerkelijke probleem is binnen een gebied, wordt steeds inzichtelijker gemaakt door de netbeheerders. Om de energietransitie niet verder te vertragen werkt het en-en-en principe:

Bovenstaande is ook een nieuw ‘gegeven’ waar gemeenten rekening mee dienen te houden bij het opstellen van de eisen voor het afgeven van een vergunning. Het komt voor dat gemeenten een beleid vaststellen dat niet in lijn is met de capaciteit van het huidige netwerk en geen rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen. Zo kan het zijn dat er nu geen plek is, maar een jaar later wel. De vergunning wordt dan alsnog afgewezen. Zonde!

Ben je benieuwd wat Solarfields bijdraagt aan de energietransitie en de netinpassing? Dat lees je hier.

Contact met Solarfields

Je kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen: