Zonnepark ontwikkelen

Als we een zonnepark ontwikkelen, onderzoeken we hoe jouw zonnepark kan worden ingepast in het stroomnet, verkennen we de lokale mogelijkheden en leggen we de eerste (contract)afspraken vast. Hier lees je meer over de werkwijze.

Analyse voor de inrichting van het zonnepark

Bij het ontwikkelen van een zonnepark op grond, water of daken is het bepalen van de geschiktheid van de locatie de eerste stap. Vanuit daar bekijken we de mogelijkheden voor de inrichting van het zonnepark én de potentiële opbrengsten. In deze fase maken we een ontwerp voor het project, plannen we de bouw en leggen we de eerste afspraken vast. Onderdeel van deze afspraken zijn de vergoeding voor jou, de duur van de overeenkomst en de locatie van het park. Wanneer de afspraken zijn ondertekend, richten we ons op het ontwerp voor de inrichting van het zonnepark.

Ontwerp van het zonnepark

Als we een zonnepark ontwikkelen op een dak, houden we rekening met eventuele schaduwvorming en het bruikbare oppervlak. Bij de ontwikkeling van een zonnepark op grond nemen we de  landschappelijke inpassing mee. We werken altijd samen met een ontwerpbureau en een landschapsarchitect. Zij stellen een eerste ontwerp van het zonnepark op, die we met de omwonenden en de lokale gemeente bespreken. 

Een zonnepark ontwikkelen met subsidie

Een zonnepark ontwikkelen moet op dit moment (nog) met subsidie om rendabel te zijn. Wij verwachten dat de SDE subsidie over een aantal jaar niet meer nodig is, maar nu vragen we deze voor alle zonneprojecten aan die wij ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is gereserveerd. De duurzaam opgewekte stroom leveren we namelijk terug aan het net. 

Voor zonnepanelen op het dak is geen vergunning nodig. Het is daarom een sneller proces ten opzichte van een solar carport of een grondgebonden zonnepark. Hiervoor geldt namelijk een uitgebreide WABO procedure. Deze WABO-vergunning is vereist om de SDE++ subsidie te ontvangen.

Grond en daken zijn niet de enige locaties waarop wij zonneparken plaatsen. Wij realiseren ook zonneprojecten op water en carports. Daarnaast werken we aan andere technieken zoals zonthermie en opslag. Hoewel verschillende locaties, andere uitdagingen met zich meebrengen, blijft onze aanpak gelijk: Je ontvangt een eerlijke en hoogst mogelijke vergoeding voor de locatie en wij regelen alles van A tot Z!

Bekijk onze reviews