Jij kunt altijd je auto laden
Wij zorgen voor de oplossingen Samen de zn.

Balanceren

Om overschotten en -tekorten van opgewekte energie op te kunnen vangen, werken we aan balanceringsoplossingen. Voorbeelden hiervan zijn wind- en zonenergie combinaties en systemen die energie tijdelijk op kunnen slaan.

Het is onze visie dat opslag van energie een grote rol gaat spelen bij het realiseren van de energietransitie. Door energie op te slaan, kunnen we pieken in de opwek van duurzame energie beter opvangen én kunnen we bijleveren als er een tekort ontstaat. Dit draagt bij aan de balancering van elektriciteitsnet.

Cablepooling

Een tweede methode die bijdraagt aan balancering is cablepooling. Als het hard waait dan schijnt de zon namelijk meestal niet, als de zon schijnt waait het meestal niet. Cablepooling maakt gebruik van dit natuurverschijnsel door zonnepanelen en windmolens die dicht bij elkaar staan samen één aansluiting te geven in plaats van twee aansluitingen. Zo wordt altijd een constante energiestroom opgewekt.

Opslag en balancering kunnen het rendement van zonneprojecten verder verhogen. Door de opgewekte stroom tijdelijk op te slaan en de elektriciteit te leveren wanneer de vraag het grootst is dragen we bij aan het balanceren van het elektriciteitsnet. Daarmee ontvangen wij een betere prijs voor de geleverde energie én jij een hogere opbrengst op jouw eigen zonnepark!

Bekijk onze reviews