Beheer zonnepanelen

Wanneer het zonnepark operationeel is, verzorgen onze asset managers het beheer en het benodigde onderhoud. Dit doen wij zowel voor onze eigen zonneparken als voor systemen van anderen. Wij monitoren 24/7 de prestaties van het zonnepark.

Solarfields kan van A-Z betrokken blijven bij het zonneproject. Dit betekent dat wij het zonneproject zelfstandig beheren zodra het Provisional Acceptance Certificate (PAC) is getekend. Na een testfase van 2 maanden waarin we controleren of het zonneproject echt functioneert zoals het hoort te functioneren, zorgt Solarfields ervoor dat het park tijdens de hele levensduur optimaal zonne-energie omzet in groene elektriciteit. 

Wij kiezen daarom ook voor de beste technische constructies en optimale inpassing. Niet alleen omdat kwaliteit centraal staat, maar omdat wij hier zelf ook minimaal 15-30 jaar verantwoordelijk voor blijven!

Parken in topconditie

Beheren zonnepark: het beheren van een park bestaat uit enkele belangrijke onderdelen. Enerzijds zijn wij verantwoordelijk dat het zonnepark exact wordt onderhouden en beheerd zoals afgesproken met de gemeente en omwonenden. Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid om een maximale opbrengst te realiseren met onze energie projecten zodat we meer groene energie in Nederland produceren. Onze verantwoordelijkheid laat zich het beste samenvatten in onderstaande punten:

Bekijk onze reviews