Zonnepark bouwen

Het type locatie bepaalt de aanpak. We bouwen op veel verschillende ondergronden! Van agrarische grond, tot waterplassen. En van torenhoge daken tot oude vuilstorten. 

De ondergrond bij het bouwen van een zonnepark

Bij projecten op dak zit het verschil name tussen het plaatsen van panelen op platte- of op schuine daken. Op grond kun je denken aan voormalige vuilstortlocaties, zand- en kleigrond en locaties met archeologische waarden. Dit vraagt allemaal om een eigen aanpak en soms zelfs een andere constructie, zoals netinpassing

Met onze ervaring weten wij welke aanpak nodig is om het beste resultaat te halen. Daarnaast is het enorm belangrijk dat bij een dakproject, de werkzaamheden onder het dak geen hinder ondervinden van de werkzaamheden óp het dak. En dat bij projecten op grond alle omwonenden in een vroeg stadium op de hoogte worden gebracht van de bouwwerkzaamheden. Er is altijd één vast aanspreekpunt voor iedereen: de construction manager.

Een zonnepark bouwen wij stap voor stap

Wij geloven dat een succesvol project, alleen samen gerealiseerd kan worden, door middel van participatie bij zonneparken. Daarom werken we graag met lokale ondernemers samen. Deze brengen we al in een vroeg stadium in kaart. Denk hierbij aan aannemers, installatiebedrijven, maar ook hoveniers. De planning wordt afgestemd met alle betrokken partijen. Allemaal met als doel dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Daarnaast wordt er gekeken wat de meest gunstige aanvoerroute is zodat overlast wordt beperkt. 

Bekijk onze reviews