Vergunning zonnepanelen

Wanneer je zonnepanelen op grond wilt plaatsen is een vergunning verplicht. Je verandert namelijk tijdelijk de bestemming van de locatie. Een vergunning wordt voor 25 tot 30 jaar afgegeven. Na deze periode brengen wij de locatie weer terug in oorspronkelijke staat.  De vergunning komt tot stand via de uitgebreide WABO-procedure. Dit is een periode van 26 weken.

Zonnepark vergunning

Voordat we een vergunning voor het zonnepark kunnen aanvragen, zijn er een aantal eisen vanuit de overheid. Zo moet een zonnepark landschappelijk goed worden ingepast en gaan we in gesprek met de omgeving. We praten en luisteren met (buurt)bewoners en de landschapsarchitect verwerkt de input van de participerende partijen. Samen kom je dan tot een landschappelijk inpassingsplan die we indienen bij de gemeente.

Vergunning voor zonnepanelen op het dak?

Voor zonnepanelen op daken zijn geen vergunningen benodigd. Dit is een groot voordeel ten opzichte van zonnepanelen op de grond, want dit betekent dat je direct naar de volgende stap kunt gaan in het proces: de subsidieaanvraag.