Welke grond is geschikt voor een zonnepark?

Bijna alle ondergrond is geschikt om een zonnepark op te plaatsen, we gaan alleen anders te werk. We bouwen bijvoorbeeld zonneparken op dijken, vuilstortlocaties, maar ook op agrarische gronden. 

Zo hebben we in maart 2018, als één van de eerste in Nederland, een zonnepark op de vuilstortlocatie van Avri gebouwd. We hebben hier rekening gehouden met de helling van de locatie en de onderliggende folie die niet aangetast mocht worden. Palen in de grond slaan ging dus niet op de ‘normale’ manier. Daarnaast doen we altijd onderzoek naar de locatie van het zonnepark. Hierbij komt soms naar voren dat de locatie archeologische meerwaarde heeft. Je kunt dan niet zomaar met een schep de grond in! We kiezen dan voor een constructie die we in zijn geheel op de grond plaatsen, zo tasten we de ondergrond niet aan.

Bij grondgebieden die op dit moment agrarisch worden ingezet, proberen we altijd een dubbelfunctie te realiseren. Door bijvoorbeeld schapen te laten grazen onder de zonnepanelen. We houden altijd in gedachten dat ons zonnepark omkeerbaar is. Een vergunning wordt namelijk voor 25 tot 30 jaar afgegeven. Na deze periode brengen wij de locatie weer terug in oorspronkelijke staat.