Jij de vervuilde grond
Wij een nieuw business model Samen de zn.

Zonnepanelen op vervuilde grond en vuilnisbelten, een kans!

In Nederland komt bodemverontreiniging op grote schaal voor. Er zijn ongeveer 250.000 locaties waar de bodem mogelijk ernstig vervuild is. Veel vervuiling stamt nog uit het verleden. Het gaat om locaties waar vroeger benzinestations, garages, chemische wasserijen en gasfabrieken stonden, en om landbouwgrond waar vroeger gevaarlijke en inmiddels verboden bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Of oude baggerdepots waar niets meer mee wordt gedaan.  

En grond in Nederland is een schaars goed! Wat is er dan mooier, dan op deze vervuilde gronden duurzame energie op te wekken?! Juist!

Gelukkig worden er op vervuilde gronden en vuilstortlocaties tegenwoordig zonneparken gerealiseerd. Dat is mooi, maar het gaat nog lang niet hard genoeg om de klimaatdoelstellingen te halen. En er zijn nog zoveel vervuilde gronden in Nederland waar niks mee wordt gedaan.

Met de ontwikkeling en realisatie van zonneparken op vervuilde gronden en vuilstortlocaties, hebben wij aangetoond een ervaren en kundige speler te zijn. Wij snappen als geen ander waar het om gaat bij vervuilde gronden. Een zonnepark op bijvoorbeeld een voormalige vuilstortlocatie vraagt om een andere aanpak dan een zonnepark op reguliere grond. Je hebt namelijk veelal te maken met een helling en een folie wat niet mag worden aangetast. Dat is voor ons geen probleem.

We doen het samen

De opties open houden en de mogelijkheden verkennen. Dat snappen we. We doen zelf niet anders! Daarom bieden we verschillende alternatieven aan voor samenwerkingen. Van volledige ontzorging door Solarfields tot aan hulp en advies. We staan open voor verschillende vormen van samenwerking.

Wil je graag samen met ons bekijken wat de mogelijkheden zijn op jouw vervuilde grond? Neem dan contact met ons op

Contact met Solarfields

Contact met onze locaties kan door ons te bellen of te mailen via onze algemene contactgevens: